Päiväkoti Axel Wahren

Päiväkoti Axel Wahrenin joulukirkko 10.12. 2018

Hei!

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä päiväkotien uskontokasvatus on muuttunut katsomuskasvatukseksi. Se on yleissivistävää eikä siinä voi/saa olla uskonnon harjoittamisen elementtejä (virsi, rukous, uskontunnustus). Varhaiskasvatus on uskonnollisesti SITOUTTAMATONTA, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia läsnä olevia katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä.

Uskontoon viittaavat juhlatraditiot kuten esimerkiksi joulukirkko ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Perustuslakivaliokunnan mietinnön (10/2002 vp ja 2/2014 vp) perusteella juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren johdosta.

Päiväkoti Axel Wahrenin joulukirkko järjestetään Forssan kirkossa 10.12.2018 klo 9.00

Te vanhemmat saatte päättää osallistuuko lapsenne päiväkodin yhteiseen joulukirkkoon. Niille lapsille, jotka eivät osallistu joulukirkkoon, järjestetään korvaavaa toimintaa päiväkodilla. Toivomme, että ilmoitatte ajoissa lapsenne ryhmän aikuiselle osallistuuko lapsenne joulukirkkoon.

Iloisin joulunodotusterveisin,

Kirsi Laakso, päiväkodin johtaja