Pumpulit

Koonti Päiväkoti Augustinan vanhempainillasta 10.9.2018

- Henkilökunnan esittely
- Piharemontti käynnissä. Katsoimme tulevasta pihasta tehdyn videoesittelyn.
- Emme käytä enää tiedottamiseen Whatsappia. Kaikki viestit tavallisten viestien tai Päikyn kautta.
- Parkkeeraaminen Koulukadulle liikennesääntöjen mukaisesti! (sakkoja tullut ja poliisit valvovat tehostetusti lasten turvallisuutta)
- Peda.net: Viime vuonna Pumpulit olivat mukana kasvunkansioiden pilottiryhmänä kokeilussa, jossa vanhemmille annettiin oikeudet täyttää lapsensa kasvunkansiota. Nyt tämä mahdollisuus annetaan kaikille Päiväkoti Augustinan perheille. Teidän tulee katsoa ryhmänne peda.net sivuilta video, jossa kerrotaan kuinka saatte luotua itsellenne tunnukset ja pyydettyä itsellenne oikeutta olla ylläpitäjänä oman lapsen kasvunkansion teossa. Tarkoituksena, että täytämme lapsen kasvunkansiota yhdessä! Kasvunkansio siirtyy meiltä eskariin ja sieltä kouluun lapsen mukana. Täytetään lapsen kasvunkansio lapsen kehityksen vaiheiden, mielenkiinnonkohteiden, ilojen ja surujen tallentamiseen lapsen lapsuusvuosista :)
-> Kysykää rohkeasti, jos ilmenee vaikeuksia!
- Vanhempaintoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi on lupautunut Elli-Noora Stenholm. Kaikki mukaan järjestämään toimintaa/tapahtumia päiväkodin lapsille. Ilmoita halukkuutesi osallistua vanhempaintoimikuntaan päiväkodin henkilökunnalle tai suoraan Elli-Nooralle.

 Lasten Forssan kuusi ällää
- Tänäkin vuonna Forssan varhaiskasvatuksessa painotetaan kuutta ällää, jotka ovat leikki, liike, lukeminen, luonto, luovuus ja läsnäolo.
- Vanhemmat pääsivät tutustumaan älliin sekä pohtimaan/vaikuttamaan, mikä heidän mielestään on tärkeää lapsensa varhaiskasvatuksessa
Vanhempien ideoita teemoittain(kooste):
*Leikki - Roolileikit, ohjatut leikit, laululeikit, perinneleikit, lelujen vaihtaminen, leikkivierailut naapuriryhmiin ja lapsilähtöisyys
* Liike - Monipuolista/jokapäiväistä, lajikokeiluja, haastavaa, hauskanpitoa, odottamisen hyötykäyttö, koko talon yhteiset liikuntahetket, leikin varjolla liikkuminen/oppiminen
* Lukeminen - Unisadut, kirjat lasten saatavilla, kirjastoretket, luetaan ääneen(kuullunymmärtämisen harjoittelu), sadutus, erilaiset kirjat
* Luonto - Metsämörriä pienemmillekin ja vanhemmat myös mukaan, retket säällä kuin säällä, luonnon kunnioitus, luonnon tutkiminen, kierrätys, luonnonmateriaalien käyttö
* Luovuus - Maalaus/piirtäminen, musiikki, näytteleminen, lasten ideointi(ei liika rajaus), nikkarointi, leivonta, ongelmanratkaisutaito, materiaalit lasten saatavilla, eri ammattien esittely, ei liikaa(luovat tauot)
* Läsnäolo - syli, kuuntelu, kiireettömyys, kuulluksi tuleminen, positiivinen kehuminen, lapsen yksilöllinen näkeminen, kaverisuhteet, joustavuus, lapsen mielipiteen kysyminen, hyvät käytöstavat, aikuisen aito kiinnostus välittyy lapselle ja vanhemmalle, hoitajan tuttuus

Vanhemmat saivat viime kaudesta tehdyn kuvakooste-esityksen jälkeen laittaa seinälle tarralapun, että mikä on mielestään tärkein painopistealue tulevalla toimintakaudella Päiväkoti Augustinassa. Suurimman äänimäärän saivat läsnäolo ja liikunta.
Seuraavaksi otamme lapset mukaan suunnittelemaan ja vaikuttamaan näihin osa-alueisiin.