Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden suorittamisesta

- jokaisella opintojaksolla kirjoitetaan kolme arvioitavaa tekstiä ja koe, ellei opettaja toisin kerro, ja luetaan vähintään yksi kokonaisteos

- opintojakson suorittaminen vaatii, että jokainen opintojaksosuunnitelmassa mainittu työ palautetaan aikataulun mukaisesti, viimeistään opettajan määräämänä päivänä

- aikataulun mukaan palautettuja tekstejä saa muokata ja palauttaa uudelleen opettajan määrittelemällä tavalla

* * *

- jos työ myöhästyy, opettaja ei tee siihen muita merkintöjä kuin antaa numeron

- jos opiskelija ei palauta kaikkia tekstejä koeviikon alkuun mennessä, hän ei pääse kokeeseen ja saa opintojaksosta arvosanan 4.
-
P-merkintöjä ei enää anneta.

- arvosanan 4 korottaminen vaatii kaikkien opintojakson töiden palautamisen yhdessä tiedostossa sekä kokeen tekemistä opettajan määräämällä tavalla

Opettajan velvollisuus ei ole kysellä tekstien perään, vastuu on opiskelijalla. Jos opiskelija sairastuu tai hänen aikataulussaan on jokin muu erityinen este, hänen on sovittava poikkeusaikataulusta opettajan kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin.

Sääntöjen tarkoitus on lopettaa aikataulujen pettäminen ja loputon puuttuvien töiden myöhästynyt palautus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä