Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Kerhoon hakeminen

Kerhot ovat tarkoitettuja esikoululaisille (Lapijoella ja Luvialla esikoululaiset päiväkodeissa), 1-ja 2-luokkalaisille ja 3-9 lk:n erityisopetuspäätöksen saaneille. Kerhoihin haetaan helmi-huhtikuun aikana Wilman kautta. Hakulomakkeita saa varsinaisen hakuajan ulkopuolella kerhoista ja netistä Eurajoki.fi-sivuilta: http://www.eurajoki.fi/html/fi/kouluikaiset_lapset.html. Palautus huhtikuun loppuun mennessä kerhoihin, Apip-toimistoon Keskustan koululle tai kunnanvirastolle.

Toimintaan pyritään ottamaan mukaan kaikki paikkaa hakeneet. Edellyttäen, että huoltajilla on este opiskelun, työn tai muun pätevän syyn tähden hoitaa itse pientä koululaista.
Päätös paikan saamisesta ilmoitetaan huoltajille kesäkuun alkuun mennessä.

Toimintamaksut ja –ajat

Toimintaa järjestetään koulun toimintapäivinä arkisin. Toiminta-aika muodostuu hoitotarpeiden mukaan, pääasiassa klo 6.30- 17.00 välillä. Välttämätöntä vuorohoitoa voidaan järjestää myös varhaiskasvatusyksiköissä.

Aamupäivästä peritään 70€/kk ja iltapäivästä 80€/kk. Mikäli lapsi on mukana sekä aamu- että iltapäivätoiminnassa ja hoidon tarve on alle 15h/viikko, maksu on 80€. Esikoululaisia laskutetaan varhaiskasvatusmaksujen mukaisesti, maksukattona kuitenkin 150€.

Sivityslautakunnan päätöksellä maksuihin on tulossa 1.1.2020 korotus, joka vastaa paremmin kerhotoiminnan järjestämisen kuluja.
Uudet maksut aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.1.2020 alkaen ovat aamutoiminnassa 80€ ja iltapäivätoiminnassa 90€. Jos lapsi on sekä aamu- että iltapäivätoiminnassa, mutta hoidontarve on alle 15 tuntia viikossa, maksu on 90€. Esikoululaisia laskutetaan varhaiskasvatusmaksujen mukaisesti, maksukattona kuitenkin 170€.

Koulun loma-aikana kerhotoimintaa ei ole. Loma-ajan välttämätön hoito anotaan erikseen ja sitä voidaan järjestää yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja siitä peritään tilapäinen varhaiskasvatusmaksu 25€/päivä tai alle 5 h/pv 15€.

Toiminnan tavoitteet

 • Tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö ennen ja jälkeen koulupäivän
 • Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä
 • Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 • Ehkäistä syrjäytymistä
 • Tarjota malleja liikuntaan, käden- ja ilmaisu- taitoihin ja arkielämän sosiaalisiin taitoihin
 • Taata huoltajille työ- ja opiskelurauha

Toiminnan sisältö

 • Ohjatut toimintatuokiot (yhteispelit, kädentaidot, musiikki, liikunta ym.)
 • Retket lähimaastoon
 • Vapaa leikki (yksin, yhdessä kavereiden tai ohjaajien kanssa)
 • Ulkoilu
 • Lepohetket
 • Läksyjenteko mahdollisuus
 • Aamu- ja /tai välipala
 • Yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa