Tekninen työ

Opetussuunnitelma (Lops 2016)

Lukion tekninen työ (tn1)

Kurssilla oppiminen perustuu tuottamistoimintaan. Tuotteen valmistamisen perustana on tietokoneavusteinen suunnittelu. Suunnittelussa käytetään apuna CADS-ohjelmaa, joka on yleisesti käytössä myös teollisuuden tuotesuunnitteluprosesseissa. Oppilaan tavoitteena on hallita kokonaisuuksia metalli- ja puutekniikan sekä elektroniikan alueelta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että oppilas kykenee valmistamaan itsesuunnittelemiaan, tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita tuotteita.


Lukion tekninen työ 2 (tn2)
Kurssin tavoitteiden lisäksi kurssin päämääränä on, että oppilas: - omaksuu laaja-alaista käsityöhön perustuvaa yleissivistystä. - tuntee erilaisia mahdollisuuksia esineiden suunnittelussa, - valmistamisessa, käytössä ja kierrätyksessä. 45 - selviytyy uusissa tilanteissa. - osaa työskennellä työyhteisön vastuullisena jäsenenä. - oppii toteuttamaan itsesuunniteltuja tuotteita. - oppii käyttämään koneita ja työvälineitä ergonomisesti ja turvallisesti. - oppii käyttämään hyödyksi tietotekniikan antamia mahdollisuuksia tuotteen suunnittelussa.

Teknisen työn lisäkurssi (tn3)

Syvennetään 1. ja 2. kurssilla käsiteltyjä aihepiirejä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä