MAB9

MAB9

Koulukohtainen kurssi

Lyhyen matematiikan kertaus

Tavoitteet

Kokonaiskuvan saavuttaminen lyhyen matematiikan oppimäärästä ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen