Ilmaisutaito

Opetussuunnitelma (Lops 2016)

Ilmaisutaito ja draama

Oppilaalle tarjotaan päämäärältään kahta erityyppistä ilmaisutaidon kurssia: it = Ilmaisutaidon perusvalmiuksia harjoittava kurssi ja dr = Näyttelijäntyön kurssi, jonka päämääränä on produktio yleisölle.

Ilmaisutaito

Ilmaisun iloa ja rohkeutta arkeen (it1)

Kurssilla opiskelija pyrkii vapautumaan ilmaisun esteistä ryhmätyötapojen, aisti- ja keskittymisharjoitusten sekä esiintymisharjoitusten avulla. Opitaan vuorovaikutustaitoja.

Kohti kokonaisilmaisua (it2)

Opiskelija oppii ymmärtämään omaa ilmaisuaan kokemusten, elämysten ja tiedon avulla. Opiskelun tavoitteena on opiskelijan ilmaisullisten taitojen vahvistaminen, kommunikaatiotaitojen ja sosiaalisten taitojen kartuttaminen sekä itsearvioinnin kehittäminen.

Teatteri-ilmaisu I (it3)

Teatteri-ilmaisussa kohtaavat eri taiteenlajit. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan, mielikuvituksen käyttöön, tunteiden ilmaisuun sekä valintojen ja päätösten tekoon. Tavoitteena on, että prosessinomainen opiskelu ja toimiminen ryhmässä kehittävät opiskelijan empatia- ja eläytymiskykyä sekä vuorovaikutustaitoja. Opetuksessa pohditaan omia kokemuksia ja elämyksiä, joiden

pohjalta rakennetaan fiktiota ja kehitetään roolia.

Teatteri-ilmaisu II (it4)

Teatteri-ilmaisun toisella kurssilla syvennetään teatteri-ilmaisullisia taitoja ja harjoitellaan jonkin aiheen työstämistä teatterin muotoon yksin tai ryhmässä. Oman tai toisen draamallisen työskentelyn arvioiminen, fiktion rakentaminen draamalliseen muotoon, skenografia ja valo sekä ääni kerronnan välineenä ovat kurssin keskiössä.

Penkkari ja potkiaiskurssit valmistelut (it5)

Kurssin tavoitteena on luoda näyttävät puitteet koulun yhteisille tapahtumille etukäteen sovittujen pelisääntöjen pohjalta. Kurssi suoritetaan kuvataideopettajan johdolla. Opettajan harkinnan, tarvittavan työmäärän ja etukäteissopimisen perusteella myönnettävä kurssimäärä on 0,5 - 1,5 kurssia

Kurssilla valmistellaan penkkarien/potkijaisten lavasteita, lauluja tai tehdään videoita

Draama, näyttelijäntyön kurssit: 1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 7. kurssi (dr1, dr2, dr3, dr4, dr5, dr6 ja dr7)

Näyttelijäntyön kurssit ovat teatterin tekemisen syventäviä kursseja, joissa opiskelija sitoutuu yhteisen produktion suunnitteluun ja valmistamiseen yleisölle. Sitoutuminen edellyttää teatterin tekemisen kaikkia osa-alueita, kuten ohjaus, dramatisointi ja roolityö, teatteriliikunta, puvustus, lavastus, valo- ja äänisuunnittelu, videotaltiointi ja kuvatun materiaalin editointi sekä videotyöskentely yleensä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä