Digisiivet 55+: Media- ja digitaitokyvykkyyden parantaminen ja tekoälykoulutus työmarkkinoita varten (5op)

Koulutuksen sisällön tiivistelmä

DIGISIIVET 55+ on koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu 55-vuotiaille ja vanhemmille henkilöille, tavoitteena parantaa media- ja digitaitoja sekä tarjota tekoälykoulutusta työmarkkinoita varten. Koulutuksen lähitapaamiset toteutetaan Jyväskylän Kristillisessä Opistossa, ja sen järjestävät Otavan Opisto, Jyväskylän Kristillinen Opisto ja Laajasalon Opisto. Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen moduulista ja yhdestä 2 opintopisteen moduulista, sisältäen kahden 75 minuutin tapaamisen lisäksi etätehtäviä ja -tukea.

Moduuli 1 keskittyy digitaitoihin, kuten tietokoneen peruskäyttöön, ohjelmien peruskäyttöön ja internetin hyödyntämiseen. Moduuli 2 kehittää medialukutaitoa ja visuaalisen viestinnän perusteita. Moduuli 3 tarjoaa perustietoa tekoälytaidoista, kuten generatiivisten tekoälyjen perusteista ja ChatGPT:n käytöstä. Moduuli 4. on digitaalinen oppimisprojekti, jossa yhdistetään ammatillinen osaaminen ja opitut digi-, media- ja tekoälytaidot todellisessa projektissa. Moduuli neljä kulkee kaikkien moduulien rinnalla / aikana. Jokaisessa moduulissa arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, harjoitustehtäviin ja itsearviointiin, painottaen projektin innovatiivisuutta ja opittujen taitojen integrointia.

KEVÄT 2024 TOTEUTUS

Digisiivet 55+: Media- ja digitaito kyvykkyyden parantaminen ja tekoälykoulutus työmarkkinoita varten 1.2.2024 - 8.5.2024

1.2.2024 09:00

Jyväskylän kristillinen opisto

 

Toteuttajat: Otavan Opisto, Jyväskylän Kristillinen Opisto ja Laajasalon Opisto

Ajankohta ja paikka: Helmikuu - toukokuu 2024, Jyväskylän Kristillinen Opisto ja etätehtävät. Tarkemmat tapaamispäivät ilmoitetaan myöhemmin. 

Kurssin kesto: Kolme 1op moduulia ja yksi muiden moduulien mukana kulkeva 2 op moduuli. Jokaisessa moduulissa on kaksi varsinaista 2 x75 min. tapaamista ja etätehtäviä ja -tukea.

Kohderyhmä: 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt
Moduuli 1: Digitaidot (1 op)

 • Ajankohta: Helmikuu 2024 (*tarkentuu myöhemmin)
 • Sisältö: Tietokoneen peruskäyttöä, yleisimmät perusohjelmat, tiedostojen hallinta, pilvipalvelut, internetin hyödyntäminen, tietoturva ja yksityisyyden suojaaminen.
 • Tavoitteet: Itsenäinen laitteiden käyttö, ohjelmien peruskäytön ymmärtäminen, tiedostojen hallinnan ja internetin tehokas hyödyntäminen.
 • Arviointi: Jatkuva arviointi, harjoitustehtävät, itsearviointi.Moduuli 2: Mediataidot (1 op)

 •  Ajankohta: Maaliskuu 2024 (*tarkentuu myöhemmin)
 •  Sisältö:Medialukutaito, sosiaalinen media, visuaalinen ja graafinen suunnittelu, digitaalinen sisältötuotanto, viestinnän etiikka.
 •  Tavoitteet:Medialukutaidon kehittäminen, sosiaalisen median tehokas käyttö, visuaalisen viestinnän perusteiden ymmärtäminen.
 •  Arviointi:Jatkuva arviointi, harjoitustehtävät, itsearviointi.Moduuli 3: Tekoälytaidot (1 op)

 •  Ajankohta: Huhtikuu 2024 (*tarkentuu myöhemmin)
 •  Sisältö:Generatiivisten tekoälyjen perusteet ja etiikka, tekstigeneraattorit ja ChatGPT:n peruskäyttö, visuaalisten- ja äänigeneraattorien käyttö, tekoälyharjoituksia.
 •  Tavoitteet:Generatiivisen tekoälyn toimintaperiaatteiden ymmärtäminen, teksti- ja kuvageneraattorien käytön opettelu, tekoälyn soveltaminen käytännössä.
 •  Arviointi:Jatkuva arviointi, harjoitustehtävät, itsearviointi.Moduuli 4: Digitaalisen oppimisprojektin suunnittelu, toteutus ja reflektointi (2 op)

 •  Ajankohta:Rinnakkain moduulien 1, 2, ja 3 kanssa ja yhteinen koulutuksen päätöstilaisuus
 •  Sisältö:Koulutettavan tulee suunnitella ja toteuttaa lyhyt digitaalinen oppimisprojekti, joka yhdistää aiemman ammatillisen osaamisen ja opitut digi-, media- ja tekoälytaidot.
 •  Tavoitteet:Käytännön taitojen soveltaminen todellisessa projektissa, ymmärtää ja arvioida oppimistuloksia ja niiden vaikutusta.
 •  Arviointi:Projektin suunnittelu, toteutus ja esittely. Palaute, itsearviointi ja reflektointi. Arvioinnissa huomioidaan projektin innovatiivisuus, käytettävyys, ja ammatillisen osaamisen ja opittujen taitojen integrointi.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä