Tuntiopettajan perehdytysmateriaali

Tuntiopettajan tehtävät

  • Oppituntien suunnittelu 
  • Opetustuntien pitäminen 
  • Oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt 
  • Viestintä opiskelijoille, muun muassa verkko-opetukseen liittyvien linkkien ja ohjeiden lähettäminen 
  • Sähköisen päiväkirjan täyttäminen 
  • Opettajakokoukseen osallistumista suositellaan 

Työehtosopimus, palkkataulukko ja työsopimus

Auralan kansalaisopisto noudattaa Yksityisen opetusalan työehtosopimusta, joka löytyy täältä: https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot/  

Kansalaisopistojen tuntiopettajien palkkataulukko löytyy kansalais- ja työväenopistojen alta kohdasta Tuntiopettajien tuntipalkkiot (31 §) ja Tuntiopettajan pätevyyslisällä korotetut tuntipalkkiot (33 §): https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot/yksityinen-opetusala/palkkataulukot/ 

Tuntiopettajan palkka määräytyy palkkataulukon mukaan tutkinnon ja pedagogisten opintojen perusteella. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Erikseen sovituissa muissa kuin opetustehtävissä työtunnin pituus on 60 minuuttia. 

Työsopimus allekirjoitetaan ennen opetuksen alkua. Allekirjoitettavat työsopimukset ovat kauden alkaessa saatavissa toimistosta. Niitä on tulostettuna kaksi kappaletta, joista toinen jää opistolle ja toinen annetaan opettajalle. 

Palkanmaksu

Palkka maksetaan oppitunneista automaattisesti työsopimuksessa sovittujen tuntien mukaisesti. Opettajan tulee kuitenkin ilmoittaa välittömästi kurssisuunnittelun yhteyshenkilölle, jos sovituissa tunneissa tapahtuu muutoksia (esim. koulutus). Äkillisestä sairastumisesta ilmoitetaan aina toimistoon p. 050 316 7702. 

Verkko-opetuksesta saa palkkaa samoin perustein kuin lähiopetuksesta. 

Opetustuntien lisäksi joihinkin kursseihin kuuluu loppunäytös tai jokin tapahtuma, josta sovitaan oman aineen suunnittelijan kanssa erikseen. Muiden kuin oppituntien osalta (esim. näyttelyn pystytys tai erillinen hanketyö) palkanmaksusta sovitaan etukäteen oman aineen suunnittelijan kanssa ja palkka anotaan erillisellä lomakkeella. https://peda.net/aurala/kansalaisopisto/auralan-opettajille/lomakkeet 

Palkka maksetaan kuun 7. päivä. Päivän sattuessa pyhäpäivälle, palkka maksetaan sitä edeltävänä arkipäivänä. Palkkakuitti toimitetaan verkkopankkiisi palkkatietoihin. Verkkopalkan toimittaja on Tieto.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä