Vanhempainyhdistys

Tervetuloa Hakojärven koulun vanhempainyhdistyksen www-sivuille!

Koti ja koulu

Koti ja koulu ovat lapsen tärkeimmät kasvattajat - yhteistyötä niiden välillä tarvitaan. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta.

Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia myönteisiä vaikutuksia. Se lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Vanhemmille yhteistyö antaa tärkeää tietoa lapsen oppimisesta ja kasvusta ja niiden tukemisen mahdollisuuksista. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisessa, mutta myös vanhemmilla on vastuunsa yhteistyön onnistumisessa. On tärkeää, että vanhempana

*olet kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä ja koulusta
*pidät yhteyttä lapsesi opettajiin ja kouluun
*osallistut vanhempainiltoihin ja -vartteihin sekä vanhempaintoimintaan

Tarkoituksenamme on:

- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.
- tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.
- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
- toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä