HUOLTAJILLE

Kouluruokailusta

Paavolan koulu on palkittu kouluruokailudiplomilla. Ammattikeittiöosaajat ry on myöntänyt Paavolan koululle Kouluruokadiplomin ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.
Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämän Kouluruokadiplomin ansaitakseen koulun on läpäistävä kouluruokadiplomi.fi-sivuston 45-kohtainen kysymyssarja, jossa testataan kouluruoan ravitsemuslaadun lisäksi ruokailutilanteen sujuvuutta, ruokailun sosiaalista ja kasvatuksellista ulottuvuutta sekä keittiön ja kouluyhteisön kestäviä toimintatapoja.

Haluamme edelleenkin opettaa lapsia arvostamaan ruokaa ja nauttimaan siitä monipuolisesti.
Tässä tehtävässä kotikasvatus on ensisijaisen tärkeässä asemassa.