Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyjä kysymyksiä FAQ

Mikä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto on?

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto on Alajärven, Soinin ja Vimpelin kuntien alueilla toimiva kansalaisopisto, jossa voi opiskella ja harrastaa monia eri aineita, kuten kieliä, kuvataiteita, kädentaitoja, liikuntaa ja tanssia, tietotekniikkaa, musiikkia sekä yhteiskunnallisia ja humanistisia aineita.

Voiko Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistossa opiskella muut kuin Alajärven, Soinin ja Vimpelin asukkaat?
Kyllä, ryhmäopetuksessa meillä voivat opiskella myös muiden kuntien asukkaat. Yksilöopetuksessa siinä tapauksessa, jos paikkoja on vapaana.

Onko kursseille ikärajaa?
Kansalaisopisto on aikuisoppilaitos ja suurin osa kursseista on tarkoitettu aikuisille. Kurssikuvauksessa on erikseen mainittu, jos kurssi sopii lapsille tai nuorille.

Mistä saan opinto-ohjelman?
Painettu opinto-ohjelma jaetaan postin välityksellä koteihin noin viikkoa ennen ilmoittautumisen alkamista. Jos painettua ohjelmaa ei jostain syystä ole kotiin tullut, voi sen noutaa alueen kuntien kirjastoista tai kunnantoimistoista. Ajantasainen opinto-ohjelma on luettavissa opiston nettisivuilla kesäkuun puolen välin paikkeilla.

Milloin ja miten kursseille ilmoittaudutaan?
Lukuvuoden 2023-2024 kursseille ilmoittautuminen alkaa 30.8.2023. Ilmoittautua voi toki ympäri vuoden, niin kauan kuin kursseilla on tilaa.

Suosittelemme ilmoittautumaan ensisijaisesti netissä tai puhelimitse numeroihin 044-2970 310 tai 044-2970 311.Tarkat ilmoittautumisajat kursseille ilmoitetaan painetussa opinto-ohjelmassa, paikallislehtien opistopalstoilla sekä opiston nettisivuilla. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä noin 4 päivää ennen kurssin alkamispäivää katsotaan, alkaako kurssi. Jos ilmoittautuneita ei ole vähimmäismäärää, kurssi perutaan.

Helpointa ja nopeinta on ilmoittautua netisssä osoitteessa:  https://uusi.opistopalvelut.fi/jarvipohjanmaa/fi/ . Voit ilmoittautua myös puhelimitse toimiston aukioloaikoina. Sähköpostilla ja tekstiviestillä ei voi ilmoittautua. Ilmoittautumisen alkamispäivänä ei voi tulla opiston toimistoon ilmoittautumaan.

Miksi ilmoittautuessa kysytään henkilötunnusta?
Kansalaisopisto on oppilaitos. Oppilaitoksen on aina pystyttävä yksilöimään opiskelijansa.  Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto käyttää toiminnassaan sähköistä HelleWi-kurssinhallintajärjestelmää. Järjestelmässä henkilötunnusta tarvitaan asiakkaan yksilöimiseen henkilörekisterissä, jotta ilmoittautuminen, opintosuoritukset ja laskutus pystytään kohdistamaan oikein.

Miksi ilmoittautuessa pyydetään matkapuhelinnumero?
Kun tiedämme opiskelijan puhelinnumeron, voimme ilmoittaa nopeasti ryhmätekstiviesteillä kurssin mahdollisista tila- tai aikataulumuutoksista.

Voinko ilmoittautua kurssille, joka on jo alkanut? 
Monille pitkille kursseille voi ilmoittautua vielä alkamisen jälkeenkin. Ota silloin yhteyttä opiston toimistoon.

Miksi kurssi, jolle olen ilmoittautunut, perutaan? 
Jos kurssille ilmoittautuneiden määrä jää alle minimimäärän, kurssi perutaan noin 4-7 päivää ennen kurssin alkamista. Opistosta otetaan tekstiviestitse yhteyttä, jos kurssi peruuntuu.

Alkavalla kurssilla pitäisi olla vähintään 7-8 ilmoittautunutta. Aloitusmäärästä voidaan poiketa vain rehtorin luvalla.

Menetänkö kurssipaikkani, jos en pääse kurssin ensimmäiselle tunnille tai olen monta kertaa poissa?
Et menetä paikkaasi. Ilmoittautuminen on peruutusajan umpeuduttua sitova, joten paikka on sinun, vaikka et pääsisikään ensimmäisellä kerralla tunnille tai jos joudut jostain syystä olemaan poissa kurssilta.

Pitääkö minun ilmoittaa kurssin opettajalle, jos en pääse tunnille?
Jos opettaja on erikseen niin pyytänyt, ilmoita. Muuten poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa.

Voin aloittaa kurssin vasta pari viikkoa myöhässä. Saanko alennusta maksuun?
Kansalaisopiston kurssimaksut koskevat koko kurssia, vaikka aloittaisi myöhemmin. Vain koko lukuvuoden kestävien kurssien osalta saa maksunalennuksen, jos aloittaa vasta kevätlukukaudella.

Voiko ystäväni osallistua kurssille puolestani niinä kertoina, kun en itse pääse osallistumaan?
Ei voi, kurssipaikka ja -maksu ovat henkilökohtaisia.

Voiko poissaolon käydä korvaamassa toisessa ryhmässä?
Poissaoloja ei voi korvata osallistumalla toisen opintoryhmän opetukseen. Voit osallistua vain niiden kurssien tunneille, joille olet erikseen ilmoittautunut.

Palautetaanko kurssimaksuni, jos keskeytän kurssin?
Ilmoittautuminen on sitova, joten emme palauta kurssimaksuja, vaikka opiskelija joutuukin keskeyttämään kurssin esim. paikkakunnalta muuton vuoksi tai työaikojen muutoksesta johtuen.

Mikäli kurssi peruuntuu opiston toimesta, voit kysyä kurssimaksun palautuksesta opiston toimistosta.

Hankinko itse kurssin oppikirjan ja muun materiaalin?
Kyllä, jokainen hankkii itse kirjan ja kurssimateriaalin.
Ensimmäiselle kerralle voi tulla ilman oppikirjaa. Suosittelemme hankkimaan oppikirjan vasta, kun kurssin alkaminen on varmistunut.
Kurssilla käytettävät materiaalit jokainen hankki myös itse. Kurssikuvauksessa on mainittu, jos materiaalit voi ostaa opettajalta tai jos kurssilla tehdään yhteistilaus materiaaleista.

Voiko kurssille osallistumisesta saada todistuksen?
Kyllä. Voit pyytää todistuksen opiston toimistosta. Kuluvan lukuvuoden osallistumistodistus on ilmainen. Edellisten lukuvuosien todistukset maksavat 5 euroa/kpl + 2 € postituskulut. Yli kymmenen vuotta vanhoista opinnoista emme anna todistuksia.

Mistä voin tarkistaa kurssini kokoontumiskerrat ja kokoontumispaikan?
Kurssin kokoontumiskerrat ja -paikat voi tarkistaa ilmoittautumisjärjestelmästä https://uusi.opistopalvelut.fi/jarvipohjanmaa/fi/.

Etsi oma kurssisi joko kurssin nimellä tai numerolla ja valitse ”Näytä kurssin kalenteri”. Sinne on merkitty kurssin kokoontumiskerrat. Kokoontumispaikka on merkitty kurssin tietoihin ja myös kurssin kalenteriin.

Miksi jotkut kurssit maksavat paljon enemmän kuin toiset?
Kurssimaksuihin vaikuttavat kurssin kokonaiskesto ja tarjonta sekä muut kulut, kuten kurssin tilavuokra sekä mahdolliset materiaalit.

Mikä on opintosetelialennus?
Valtio tukee määrättyjen ryhmien (esimerkiksi työttömät, maahanmuuttajat, kokonaan eläkkeellä olevat, oppimisvaikeuksia kokevat ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavat) opiskelua rahallisesti. Valtion myöntämää avustusta kutsutaan opintoseteliksi. Kansalaisopistot hakevat vuosittain alueensa asukkaiden käyttöön opintoseteleitä. Opisto voi myöntää opintoseteleitä hakemuksesta yksittäisille opiskelijoille tai järjestää ns. ”opintosetelikursseja”, joille voivat osallistua opintoseteliin oikeutetut opiskelijat. Lisätietoja opintoseteleistä saat opiston toimistosta tai kurssiohjelmasta.

Mitä on taiteen perusopetus?
Osa kansalaisopistoista tarjoaa taiteen perusopetusta eli TPO-opintoja. Taiteen perusopetus on tavoitteellisesti etenevää taidekasvatusta, joka rakentuu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden varaan. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta opistot laativat omat täsmällisemmät opetussuunnitelmansa, jotka vahvistetaan paikallisella tasolla.

Taiteen perusopetukseen kuuluvat musiikki, tanssi, sanataide, esittävät taiteet (sirkus ja teatteritaide) ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). Taiteen perusopetusta voidaan antaa joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan.

Vain osa kansalaisopistoista tarjoaa taiteen perusopetusta. Opistoittain myös vaihtelee, kuinka laajasti ja missä aineissa TPO-opintoja voi suorittaa ja onko opetus suunnattu lapsille vai aikuisille.

Jäin kurssi-ilmoittautumisessa varasijalle, ja nyt en enää haluakaan koko kurssille. Miten toimin?
Sinun ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään. Jos kurssilta vapautuu sinulle paikka, sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään, otatko paikan vastaan. Voit perua varapaikkasi siinä vaiheessa. Toki voit myös peruuttaa varasijan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kansalaisopisto@alajarvi.fi

Miksi en ole saanut tekstiviesti-ilmoitusta peruuntuneesta kurssikerrasta?
Kurssikertojen perumisilmoitukset lähetetään tekstiviestinä niihin puhelinnumeroihin, jotka asiakkaat ilmoittavat. Mikäli numero on ilmoitettu väärin, siinä on virheitä tai se on vaihtunut, ei viesti tavoita oikeaa henkilöä. Satunnaisesti kyse voi myös olla siitä, että operaattorin järjestelmässä on häiriö.
Tarkistathan opistolla olevien tietojesi oikeellisuuden ja ajantasaisuuden.

Ilmoittauduin kurssille verkossa ja sain sähköpostiini kaksi vahvistusviestiä. Olenko vahingossa varannut kaksi paikkaa?
Todennäköisin syy on se, että olet täyttänyt sekä osallistujan että maksajan tiedot. Tarkista, onko vahvistusviesteissä annettu ilmoittautumisnumero sama. Jos se on sama, sinulla on vain yksi paikka. Jos se on eri, paikkoja on kaksi. Voit peruuttaa toisen paikan verkossa. Jos asia kuitenkin arveluttaa, lähetä sähköpostia kansalaisopiston toimistoon kansalaisopisto@alajarvi.fi.

En saanut erillistä viestiä kurssin alkamisesta, alkaako kurssi?
Alkavista kursseista ei lähetetä erikseen viestejä. Jos kurssi peruuntuu tai keskeytyy, lähetetään opiskelijoille viesti tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Lyhytkursseista saatetaan lähettää muistutusviesti opiskelijoille sähköpostilla.
Joissain tapauksissa lähetämme muistutusviestin/sähköpostin, mikäli on tarpeen lähettää lisätietoja kurssista tai kurssin tarvikkeista.

Miten maksan kurssini?
Kurssilasku postitetaan kurssin alkamisen jälkeen, lasku voi saapua viiveellä jopa kurssin jälkeen.

Seuraavat työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntaedut käyvät Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston liikunta- ja kulttuurikurssien kurssimaksujen maksamiseen.

  • SmartumPay mobiilimaksu
  • ePassi (Sportti- ja KulttuuriPassi)
  • Eazybreak mobiiliseteli

Setelit ja passit ovat työnantajien työntekijöilleen kustantamia etuja, joiden avulla pyritään edistämään työhyvinvointia. Niiden käyttömahdollisuus perustuu verohallinnon ohjeisiin työntekijän omaehtoisesta liikunta- ja kulttuuritoiminnasta verovapaana etuna. Ohjeessa määritellään, minkälaista liikunta- ja kulttuuritoimintaa verottoman edun piiriin hyväksytään.

Liikuntaetu koskee esimerkiksi ohjattuja liikuntatunteja, joogaa ja tanssia. Kulttuuri-etu koskee erilaisia toiminnallisia taiteen alan tilaisuuksia ja kursseja, joissa toiminta on ohjattua ja lähtökohtana on itse tekeminen. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvataide, musiikki ja kädentaitojen kurssit.

Smartum mobiilimaksussa ilmoita opiston toimistoon 12-numeroinen mobiilimaksukoodisi ja ePassilla maksaessasi puhelinnumerosi (johon ePassin saldo on ladattu) viimeistään kaksi viikkoa kurssin alkamisesta. Ilmoita myös maksettavan kurssin numero ja veloitettava summa. Smartum mobiilimaksulla ja ePassilla voidaan maksaa kurssimaksu myös osittain, jolloin loppuosa kurssimaksusta töytyy käydä maksamassa opistolla. Huom! Kurssimaksulaskutuksen jälkeen ei kulttuuri- ja liikuntaetuja oteta vastaan.

Henkilöstöedut ovat saajalleen henkilökohtaisia eikä niillä voi maksaa esim. lapsen tai muiden perheenjäsenten kurssimaksuja.

Voiko kurssin laskun lähettää työnantajalleni?
Kyllä voi, jos työnantaja on siihen suostunut. Täytä maksajan tietoihin työnantajasi laskutusosoite.

Kurssi alkaa pian eikä laskua ole tullut. Voinko mennä kurssille?
Voit mennä kurssille. Kurssit laskutetaan vasta kurssin jo alettua.

Ilmoittauduin kurssille, mutta en huomannut mahdollisuutta saada opintoseteliavustusta. Voinko saada sen myöhemmin?
Kyllä voit, jos avustusta on vielä jäljellä, kurssimaksua ei ole vielä laskutettu ja olet oikeutettu kyseiseen alennukseen. Ole yhteydessä asiasta opiston toimistoon. Huomaathan, että opintosetelialennuksia myönnetään vain yksi / hlö / lukuvuosi niin kauan kuin määräraha riittää.

Rahatilanteeni muuttui yllättäen enkä pysty maksamaan laskua eräpäivänä. Mitä teen?
Eräpäivän siirrosta voi neuvotella. Ota yhteys kansalaisopiston toimistoon.

Ilmoittauduin kurssille, jolle en sittenkään osallistunut. Pitääkö minun maksaa saamani lasku?
Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia peruutusajan umpeutumisen jälkeen. Näin ollen myös lasku on maksettava.

Kannattaako minun ilmoittautua, jos kurssi näyttää olevan täynnä?
Ilman muuta kannattaa, kurssien tilanne elää koko ajan. Jos haluamaltasi kurssilta jää joku toinen pois, otamme yhteyttä seuraavaan varasijalla olevaan henkilöön. Jos varasijalle ilmoittautuneita on paljon, opisto saattaa järjestää myös saman sisältöisen lisäryhmän/ -kurssin, mistä ilmoitetaan jonossa oleville.

Saako kurssilla käydä tutustumassa?
• Koko lukuvuoden kestävällä kurssilla voi käydä tutustumassa kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla, sen jälkeen voi vielä perua kurssin tai vaihtaa kurssia ennen seuraavaa (eli toista ko. kurssin) kokoontumiskertaa.
• Lukukauden mittaisilla tai lyhemmillä kursseilla ei ole mahdollista käydä tutustumassa.

Kuinka voin perua osallistumiseni kurssille?
• Pitkillä, koko lukuvuoden kestävillä kursseilla on mahdollista peruuttaa tai mahdollisesti vaihtaa kurssi heti ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen, ennen toista kokoontumista, ottamalla yhteyttä opiston toimistoon.
• Lyhytkurssien osalta tulee ilmoittautuminen peruuttaa 4 päivää ennen kurssin alkua ottamalla yhteyttä opiston asiakaspalveluun tai tekemällä peruutuksen itse verkossa. Mikäli peruutusta ei ole tehty ajoissa, laskutetaan kurssimaksu.
• Huomioi, että opettajalle ilmoittaminen/peruminen ei riitä vaan peruminen pitää tehdä aina opiston toimistoon puhelimitse, tai verkkoilmoittautumisen tehneet voivat perua osallistumisensa myös verkossa.

Miksi en ole saanut sähköpostiini vahvistusta ilmoittautumisestani?
• Kaikista kurssihallintojärjestelmään kirjatuista ilmoittautumisista menee järjestelmän lähettämä viesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin.
• Mikäli sähköpostiosoite on ilmoitettu väärin, sitä ei ole ilmoitettu tai se on vaihtunut, ei viesti tavoita oikeaa henkilöä, ole hyvä ja tarkista tietosi. Viesti on voinut mennä myös roskapostikansioon.

Miten voin antaa palautetta tai esittää kurssitoiveita?
Voit jättää palautteesi ja toiveesi toimistoon tai opiston rehtorille sähköpostitse tai puhelimitse. Myös nettisivuilla on mahdollisuus antaa palautetta erillisellä lomakkeella.

Vastuukysymykset?
• Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto ei ole erikseen vakuuttanut opiskelijoitaan, mutta ylläpitäjän eli Alajärven kaupungin normaalit vakuutukset ovat voimassa kansalaisopiston opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Tapaturmien varalta suosittelemme tarkastamaan oman vapaa-ajan vakuutuksesi voimassaolon.
• Opettajan antamia työ- ja turvallisuusohjeita kursseilla on noudatettava
• Opiskelijoiden omien varusteiden, tarvikkeiden ja materiaalien jättäminen opetustiloihin on omalla vastuulla.

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä opiston asiakaspalveluun!

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä