Laadunhallinta

Laadunhallinnan periaatteet

Palvelualan Opisto Kuopiolle on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti kesällä 2015, laatujärjestelmä täyttää ISO standardin vaatimukset. Sertifiointiin sisältyvät toiminnot ovat koulutus- ja kehittämispalvelut sekä tilojen vuokraus ja tilaisuuksien järjestämispalvelut. Yhtenäisen toimintamallin avulla pyritään vastaamaan eri sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin tuottamalla asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimukset täyttävää palvelua. Yhdessä määritellyt arvot ohjaavat organisaation kaikkea toimintaa ja suhtautumista asiakkaisiin. Toiminnan ohjauksen, varsinaisen toiminnan, arvioinnin ja parantamisen periaatteet on määritelty toimintajärjestelmässä. Toimintajärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa on sovellettu ja hyödynnetty laatustandardia ISO 9001, Opetushallituksen laadunhallintasuositusta sekä EFQM-mallia.

Palvelualan Opisto Kuopio laatupolitiikkaa toteutetaan toimintamallilla jossa

  • laadunhallinta on osa toiminnanohjausjärjestelmää ja kytkeytyy kaikkiin toimintoihin
  • laadunhallinnalla tarkoitetaan menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä
  • laadunhallinnalla varmistetaan ja kehitetään Palvelualan Opisto Kuopion määriteltyä laatua
  • toiminnoille määritellään laatutavoitteet
  • palautteet otetaan systemaattisesti: Arvo-palauteet opiskelja- ja työelämäpalaute, muut Formsia käyttäen.
  • toimintaa arvioidaan arviointisuunnitelman mukaisesti
  • keskeiset määrälliset tavoitteet ja tulokset esitetään tuloskortilla
  • laadunhallintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisesti vuosittain johdon katselmuksissa
  • Toiminnan kokonaisuus on kuvattu prosessikartassa, toimintamallista näkyvät kaikki toiminnan pääprosessit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä