Aikuislukioiden Rehtorit ry

Tervetuloa Aikuislukioiden Rehtorit ry:n sivuille

Hyvää uutta vuotta 2022!

Uusi vuosi ja alkava kevätlukukausi 2022 alkavat monessa aikuislukiossa erilaisin opetusjärjestelyin. Lähiopetuksen ohella tai sen rinnalla opetusta voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan etänä, hybridinä, verkkona tai niiden yhdistelminä. Syynä erilaisiin järjestelyihin on edelleen jo toista vuotta kestänyt koronaviruspandemia. Nyt uuden vuoden alkaessa koronan muuntunut Omikron -virusmuunnos leviää koko Suomessa niin nopeasti, että ihmisten kohtaamiset ja kontaktit kannattaa rajata mahdollisimman vähiin. Kouluissa se tarkoittaa entistä tarkempaa hygieniaohjeiden noudattamista, aikataulujen uudelleen järjestämistä, toimintojen rajaamista, opetuksen järjestämistä toisin jne.

En muista, että koskaan kouluissa olisi pesty käsiä tai käytetty käsidesiä niin usein kuin viimeisten kahden vuoden aikana. Tai pidetty maskia tai etäisyyttä toiseen. Koulun uusi normaali on suojautua edelleen, noudattaa ohjeita ja määräyksiä, sopeutua muutoksiin, ottaa rokote ja järjestää opetusta tilanteen vaatimalla tavalla. Uusi normaali on elämistä tässä ja nyt. Mitä saa tehdä tai paremminkin mitä ei saa tehdä. Ja uskokaa tai älkää, jotain tästäkin uudesta normaalista jää vielä pysyväksi tavaksi. Nyt, kun melkein kaikki kiva ja yhdessä tekeminen on kiellettyä, voin kertoa, että menneiden muisteleminen yhdessä on tosi kivaa. Muistelemalla, mitä oli ennen, saa aikaan ainakin keskustelua. Kun kerran ei saa kätellä tai halata, puhukaa ja keskustelkaa!

Kahden edellisen koronavuoden aikana toteutetut etäopetusjaksot ovat opettaneet ymmärtämään sekä etäopetuksen että lähiopetuksen hyviä ja huonoja puolia. Pitkään jatkunut etäopetus opetti arvostamaan lähiopetuksen merkitystä. Ymmärsimme sen, että etäopetus ei korvaa koskaan lähiopetusta. Eikä se ole tarkoituskaan.

Kun etäopetuksen vaikutuksia opettajiin ja opiskelijoihin tutkittiin, tulokset olivat karua kuultavaa. Etäopetuksen aikana koettiin yksinäisyyden ja syrjäytymisen tunteita. Ihmiset väsyivät ja turhautuivat. Monet lapset ja nuoret kokivat, että opettajan antama lähiopetus auttoi heitä oppimaan paremmin. Ja monet opettajatkin olivat sitä mieltä, että lähiopetus on juuri sitä opetustyötä, johon he ovat aikanaan saaneet opettajankoulutuksen. Etäopetuksen vaikutukset ihmisiin olivat huolestuttavia. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan pidä tulkita liian mustavalkoisesti. Luulen, että tuloksiin vaikutti paljon myös korona-aika ja sen tuoma epävarmuus tulevaisuudesta. Etäopetus leimattiin liian suoraviivaisesti huonoksi tavaksi järjestää opetusta. 

Melko vähälle huomiolle jäivät ne äänet, jotka kertoivat etäopetuksen hyvistä puolista. Erityisesti aikuisopiskelijat kokivat etäopetuksen tuovan helpotusta arjen ja opiskelun järjestämiseen. He kertoivat, että etäopiskelu jopa opetti heitä opiskelemaan uudella tavalla tehokkaammin. Monet oppivat etäopetuksen aikana ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Etäopiskelu rohkaisi ja vapautti hiljaisempia opiskelijoita kysymään ja osallistumaan. Opettajat puolestaan taas kertoivat, että etäopetus monipuolisti opetusta, avasi uusia tapoja ohjata oppimista ja ymmärtää paremmin opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Äänet etäopetuksen hyvistä puolista jäivät valitettavan vähälle huomiolle.  

Oppiminen on aina yksilöllinen prosessi tapahtuipa se sitten lähellä tai etänä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oppimistapaa, joka sopii hyvin kaikille. Sekin on selvää, että opettajakin on yksilö, omanlainen persoona. Toiselle etäopetus luonnistui paremmin kuin toiselle. Toinen oppii nopeammin, toinen hitaammin. Silloin kun opetus, tapahtuipa se sitten lähellä tai etänä, uudistaa ja kehittää opettamista, ollaan kasvatustehtävän ytimessä.

On hyvä muistaa, että etäopetus hyvässä ja pahassa on mahdollistanut työn, opetuksen ja opiskelun jatkumisen. Kenenkään ei siksi kannata potea huonoa omaatuntoa etäopetuksen järjestämisestä. Lähiopetusta ja etäopetusta ei kannata nähdä joko tai -vaihtoehtona, vaan sekä että -mahdollisuutena. 

Toivon kaikille rehtoreille ja aikuislukion väelle paljon jaksamista tulevaan kevätlukukauteen. Keskustellaan ja kehitetään aikuislukioiden toimintaa yhdessä!
Nautitaan siitä, kun valoisa aika pitenee kevättä ja tulevaa kesää kohden!

Turvallista uutta vuotta 2022!

Riitta Yrjänä, Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry:n puheenjohtaja

 



P.S. Tervetuloa yhteisten kotisivujemme käyttäjäksi! Ota yhteyttä ja anna ehdotuksia sivujen parantamiseksi ja tiedotuksen tehostamiseksi.

Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla. Ne on helppo muuttaa SUREn kotisivuilla olevalla lomakkeella. Minulle muutokset tulevat parhaiten sähköpostitse.

Tule mukaan toimintaan ja tekemään AiRe ry:stä iltarehtoreiden näköistä ja kokoista yhdistystä!

Riitta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä