VERKKOKURSSI

Kurssisuunnitelma

LÄHTÖKOHTA
- mahdollistaa suomen kielen opiskelu niille, joilla ei ole siihen muuten mahdollisuutta
- osallistujien toivottu kielitaitotaso kurssin alkaessa: A2

TAVOITE
- kehittää osallistujien keskustelutaitoa ja rohkaista heitä käyttämään suomea
- avartaa osallistujien tietoa Suomesta ja sen kulttuurista
- vahvistaa kielitaitoa ja saavuttaa taso A2.2 (riippuu osallistujasta)

AIKATAULU
- kolme ryhmää, jotka kokoontuvat kerran viikossa etänä
- yhden nettitunnin kesto 75 minuuttia
- nettitunnit 16.2. - 28.4. välisenä aikana; yhteensä 11 nettituntia
- toukokuussa ilmiöoppimista; jokainen kurssilainen tekee oman projektin Suomen kulttuuriin liittyen
- opintoretki Turkuun 21. - 24.5.

Yhteensä 35 x 45 min opetusta (vastaa yhtä lukion kurssia).

TEHTÄVÄT
- nettituntien aikana pääasiassa keskustelua, myös mm. väittelyä
- tekstien lukemista ja keskustelua niiden pohjalta
- sanakokeita
- elokuvien tai lyhyempien videoiden katsomista kotona
- tutustumista myös muuten suomalaiseen taiteeseen, mm. musiikkiin ja kirjallisuuteen