Varkauden kaupungin Esiopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmista

Opetussuunnitelmatyön myötä Varkaudessa otettiin käyttöön vuonna 2016 uusi Esiopetuksen opetussuunnitelma. Sen sekä Perusopetuksen opetussuunitelman pohjalta luotiin Pienten koulujen toteuttamissuunnitelma. Voit tutustua näihin oikealla olevista linkeistä.

Vuosittain laaditaan ryhmissä Esiopetuksen Vuosisuunnitelma, jonka toteutuminen arvioidaan. Tämä näkyy vanhemmille Wilmassa. Myös jokaiselle Varkautelaiselle esikoulaiselle laaditaan Wilmaan oppimissuunnitelma.