Tampereen seudun työväenopisto

Tietoa meistä

Tampereen seudun työväenopisto kuuluu Tampereen kaupungin Hyvinvointipalveluihin ja niiden alla Kirjasto- ja kansalaisopistopalveluihin (Kirka). Toimimme Tampereen ja Ylöjärven alueella. Vakinaisia työntekijöitä on 27. Lukuvuonna 2017-2018 toteutimme 400 opettajan/luennoitsijan voimin noin 1880 kurssia. Oppitunteja kertyi lähes 42 000 ja toimintaamme osallistui lähes 32 000 kurssilaista.

Opetusta annetaan viidellä eri aihealueella:

  • Tieto: kasvatukselliset, yhteiskunnalliset ja luontoon liittyvät aineet, tietotekniikka
  • Terveyden edistäminen: terveys ja hyvinvointi, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset, kotitalous
  • Kädentaidot: käsityöt, askartelu
  • Taide: luova ilmaisu, teatteri- ja puheilmaisu, luova kirjoittaminen, kuvataide, musiikki
  • Kielet: noin 20 eri kieltä, usein perus- ja keskitaso

Tarjoamme myös erilaisia maksuttomia teematilaisuuksia, kuten yleisluennot sekä neuvontaa, mm. oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua Opinverstaassa. Lisäksi järjestämme tilauskoulutusta.

Viimeisin esitteemme löytyy aina kotisivuiltamme heti, kun ohjelma on saatu painokuntoon: https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/kurssit.html