Tampereen seudun työväenopisto

Tervetuloa työväenopiston oppimisympäristöön

Nämä sivut on tarkoitettu palvelemaan työväenopiston kurssien toimintaa.

Verkkoa hyödyntävistä kursseista löydät ne opintokokonaisuudet ja kurssit, joissa hyödynnetään nettiä oppimisen tukena tai opetus tapahtuu netin välityksellä.

Yleisluennot verkossa -sivulta löydät ne yleisluennot, jotka välitämme kotisohvallesi netin kautta joko reaaliajassa luennon toteuttamisen kanssa tai jälkinauhoitteena.

Työväenopiston tuntiopettajille on kerrottu työväenopiston toimintatavoista Opettajalle-osiossa.

Tietoa meistä

Tampereen seudun työväenopisto kuuluu Tampereen kaupungin Hyvinvointipalveluihin ja niiden alla Kirjasto- ja kansalaisopistopalveluihin (Kirka). Toimimme Tampereen ja Ylöjärven alueella. Vakinaisia työntekijöitä on 27. Lukuvuonna 2018-2019 toteutimme 400 opettajan/luennoitsijan voimin lähes 2000 kurssia. Oppitunteja kertyi yli 45 000 ja toimintaamme osallistui lähes 34 000 kurssilaista.

Opetusta annetaan viidellä eri aihealueella:

  • Tieto: kasvatukselliset, yhteiskunnalliset ja luontoon liittyvät aineet, tietotekniikka
  • Terveyden edistäminen: terveys ja hyvinvointi, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset, kotitalous
  • Kädentaidot: käsityöt, askartelu
  • Taide: luova ilmaisu, teatteri- ja puheilmaisu, luova kirjoittaminen, kuvataide, musiikki
  • Kielet: noin 20 eri kieltä, usein perus- ja keskitaso

Tarjoamme myös erilaisia maksuttomia teematilaisuuksia, kuten yleisluennot sekä neuvontaa, mm. oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua Opinverstaassa. Lisäksi järjestämme tilauskoulutusta.

Viimeisin esitteemme löytyy aina kotisivuiltamme heti, kun ohjelma on saatu painokuntoon: https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/kurssit.html