Kehittämishankkeet

Kairan oppijat - Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2020

Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, testata uusia opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen verkostoituminen siten että verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä myös itse.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Revontuli-opisto, Rovaniemen kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri.

Virkkuset – Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2020

Hankkeen tavoitteena on järjestää alueen työttömille ja työttömyysuhan alla oleville koulutusta, joiden avulla ko. kohderyhmän on mahdollisuus päivittää työelämässä tarvittavia perustietoja ja –taitoja, motivoida aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Posion kansalaisopisto.

Lapin opet oppimassa - Kohti tasa-arvoisempaa osaamista (OPH)

Hankkeen tarkoituksena on parantaa palveluja ja kansalaisopistojen opettajien tvt-taitoja. Opistojen näkyvyyttä lisätään kehittämällä digitaalisuutta mm. verkossa toimivilla virtuaalisilla näyttelyillä ja opiskelijoille myönnettävien digitaalisten osaamismerkkien muodossa.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri.

Lähelle ihmistä - Kohti tasa-arvoisempia palveluja ( OPH)

Hankkeen tarkoituksena on asiakaslähtöisyyden parantaminen eli käyttäjälähtöisten palveluiden kehittäminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri.

Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen

Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, 
antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.
Hanke käynnistyi 8.1.2019 ja se päättyy 30.6.2021.  

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto.
Tornion kansalaisopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Kivalo-opisto, Meän Opisto, Muonion kansalaisopisto, Peräpohjolan opisto, Posion kansalaisopisto, Ranuan kansalaisopisto, Revontuli-opisto, Rovaniemen kansalaisopisto ja Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto.

Hankkeen lehtijuttu löytyy täältä.


Tornion lastenkulttuurikeskushanke osana Lapin lastenkulttuuriverkostoa (OKM)

Tornion lastenkulttuurikeskus -hankeen tavoitteena on kehittää lastenkulttuuria paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden ja kulttuuritoimijoiden sekä Haaparannan kaupungin kanssa. Tornio panostaa taidekasvatukseen, koulun ja kulttuurin yhteistyön kehittämiseen kulttuuriopetussuunnitelmatyön avulla, museonäyttelyiden avaaminen lapsille työpajojen avulla ja museopedagogiikan keinoin. hanke kuuluu osana valtakunnallista Lasten kulttuurikeskus verkostoa.

Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Rovaniemi (koordinoi), Kemi, Tornio, Ranua, Inari, Kemijärvi ja Saamelaiskäräjät.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä