Varhaiskasvatus

Sysmän Joulupolku 2021

to 2.12. klo 18-20 Ohrasaaressa (os. Ohrasaarentie 11)

Tule kulkemaan läpi jouluisen polun ja

löydä joulumieli.

Koko perheen mukava, maksuton ulkoilutapahtuma.

järj. Sysmän kunta, Sysmän Yrittäjät ja suuri joukko sysmäläisiä järjestöjä ja toimijoita

Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

 

 

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön esimieheen.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (Varhaiskasvatuslaki 54§) toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön esimiehelle tai varhaiskasvatuspäällikölle.

 

Näin teet muistutuksen

 1. Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella, joka löytyy varhaiskasvatuksen Pedanet-sivulta. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
 2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
 3. Muistutus osoitetaan Sysmän kunnan varhaiskasvatuspäällikölle.
 4. Asiakas palauttaa täytetyn lomakkeen osoitteeseen kirjaamo@sysma.fi tai postitse Sysmän kunta / Kirjaamo, Valittulantie 5, PL 861, 19700 SYSMÄ. Mikäli muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveys-/tukitoimitietoja), emme suosittele sähköpostin käyttöä.
 5. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatko toimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen ole yhteydessä vastauksen lähettäjään.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

 

Lisätietoa asiasta www.valvira.fi/sosiaalihuolto/varhaiskasvatus/tyytymattomyys-varhaiskasvatuspalvelun-turvallisuuteen-tai-laatuun

Turun yliopiston Voimaperheet-hanke on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille

Hyvä huoltaja,

Turun yliopiston Voimaperheet-hanke on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita koronapandemian aikana. Sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen lapsen kanssa sekä yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, joilla helpottaa lapsen ja myös vanhemman omaa ahdistusta. Menetelmät perustuvat käyttäytymisterapiaan, jonka tiedetään olevan tehokas keino vähentää lasten ahdistus- ja pelko-oireita.

Sivusto on maksuton. Sivuston käyttöön liittyvillä kyselyillä selvitetään sivuston tehoa. Pääset rekisteröitymään osoitteessa: https://yhdessaselviydytaan.f

Ajankohtaista


HUOLTAJILLE


Korona-viruksen leviäminen on viime päivinä aiheuttanut keskustelua.

Viruksen etenemistä kannattaa seurata THL.n sivuilta.

Tässä on muutamia ohjeita tavallisen flunssan sekä viruksen leviämisen torjuntaan

 • lasten käsienpesua tehostetaan (kts. THL video: THL: https://www.youtube.com/ watch?time_continue=68&v=isLPN0UdeDM&feature=emb_logo)
 • harjoitellaan hihaan tai paperiin aivastamista sekä yskimistä (paperi hävitetään kannelliseen astiaan)
 • aikuiset huolehtivat lasten nenien niistämisestä kertakäyttöliinalla ja pesevät kätensä niistämisen jälkeen
 • ruoka jaetaan aikuisten toimesta
 • jätetään kättelyt pois
 • riskialueilla tai mahdollisesti altistuneiden kanssa tekemisissä olleiden osalta noudatetaan THL:n ohjeistusta
 • emme puhu Koronasta lasten aikana. Jos lapset puhuvat aiheesta itse, keskustelemme siitä huomioiden lapsen ikätason.

 

Seuraamme jatkuvasti OKM:n ja THL:n ohjeistusta ja tarkennamme tarvittaessa ohjeistusta.

 

Hoitoaikasovellus

Linkki hoitoaikasovellukseen (päivitetty 29.9.2021)

https://education.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML 

Tieto Edu Appista on julkaistu uusi mobiiliversio 21. kesäkuuta. Asiakkaiden on otettava käyttöön päivitetty versio, jotta Tieto Edu toimii jälleen normaalisti. Uusi versio on saatavilla App Storessa ja Google Play -kaupassa. 


TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN HOITOAIKASOVELLUKSESTA

Sähköinen hoitoaikavaraus otetaan käyttöön Sysmän kunnan varhaiskasvatuksessa 14.3.2018 alkaen. Sähköinen hoitoaikavaraus toimii joko web-selaimella tai puhelimeen ladattavan sovelluksen (Tieto Edu) kautta. Sysmän kunnan varhaiskasvatuksen sivuilta löytyy suora nettilinkki hoitoaikasovellukseen tai vaihtoehtoisesti voi puhelimeen asentaa sovelluksen Tieto Edu hakemalla sen sovelluskaupasta (Google Play / Applen App Store).

Sovellus on helppokäyttöinen ja sen kautta vanhemmat voivat seurata ajantasaisesti lapsen toteutuneiden hoitoaikojen kertymistä. Ainoastaan viralliset huoltajat pääsevät sovellukseen ilmoittamaan hoitoaikoja. Tunnistautuminen tapahtuu joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnistautumisella. Apua hoitoaikasovelluksen käytöstä saa tarvittaessa päiväkodin henkilökunnalta.

Hoitoajat ja/tai poissaolot ilmoitetaan sovelluksen kautta koko viikon (ma-su) osalta viimeistään viikkoa ennemmin kuin on hoidontarve, sunnuntaina klo 23.59 mennessä. Jokaiselle päivälle on muistettava tehdä joko hoitoaika- tai poissaolomerkintä. Mikäli hoitoaikavarauksia ei ole lapselle tehty lukitusaikaan mennessä, katsotaan, ettei hoidolle ole tarvetta kyseisellä viikolla.

Hoitoaikasovellus lukkiutuu aina sunnuntaina klo 23.59, jonka jälkeen kuluvalle viikolle tai seuraavalle viikolle ei pysty hoitoaikoja muuttamaan. Lukitusaikana muutoksia (hoitoaikojen lisäystä) hoitoaikoihin tehdään vain perustelluista syistä. Näitä ovat työstä tai opiskelusta johtuvat syyt. Näissä tilanteissa ota yhteyttä ryhmän henkilökuntaan.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelu tehdään huoltajien varaamien hoitoaikojen perusteella, jolloin henkilökuntaa on ryhmissä oikea määrä oikeaan aikaan. Hoitoajat ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti ja ilmoitettuja hoitoaikavarauksia noudatetaan niin tuonti- kuin hakutilanteissa. (Esim. aamulla ennen klo 8.00 ryhmässä on vain yksi työntekijä, joten mikäli lapsi tarvitsee hoitoa jo ennen klo 8.00, se tulee varata) Hoitoaikoja voi ilmoittaa maksimissaan puoleksi vuodeksi eteenpäin. Kun on ilmoittanut yhden viikon hoitoajat, pystyy ne halutessaan kopioimaan seuraaville viikoille.

Sovellukseen voi kirjautua ja tutustua vaikka heti sekä tehdä hoitoaikavarauksia sovelluksen kautta. Maaliskuu ja huhtikuun alku on sovelluksen harjoitteluaikaa ja hoitoaikailmoituksia otetaan silloin vielä vastaan myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Viimeistään viikolle 16 hoitoajat tulee varata hoitoaikasovelluksen kautta eli viimeinen hoitoaikavarauspäivä on tuolloin 9.4.2018. Tämän jälkeen hoitoaikavarauksia ei vastaanoteta muulla tavoin.

Lapsen äkillisistä poissaoloista ja hoitoaikoihin liittyvistä poikkeuksista, esim. jos lapsi haetaan aikaisemmin hoidosta, ilmoitetaan edelleen tekstiviestillä, sähköpostilla tai soittamalla päiväkodille.

Varhaiskasvatus

Sysmässä kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on äidin tai isän vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus kunnan järjestämään kokopäiväiseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Sysmässä valintaoikeuden piirissä oleville lapsille tarjotaan:
* hoitoa perhepäiväkodissa
* päiväkotihoitoa

Yhteystiedot:
* Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta-Sisko Niemistö
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Puh. 044 7134 535
* Päiväkoti Kastelli
Pajulantie 5, 19700 Sysmä
 Kipparit (alle 3-v) 044 7134 574
 Matruusit (3-4-v) 044 7134 572
 Purserit (4-5-v) 044 7134 571
* Nuoramoisten ryhmäperhepäiväkoti
Kalkkistentie 245, 19370 Nuoramoinen
Puh. 044 7134 569
*Alajan ryhmäperhepäiväkoti, Väihkyläntie 15,
19700 Sysmä. Puh. 044 7134563

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi:
http://www.sysma.fi/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen:
http://www.sysma.fi/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut

Sysmän kunnan kotisivu:
http://www.sysma.fi/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä