Aikuisten taiteen perusopetus

OPINTOJEN YLEISET TAVOITTEET

TAVOITTEET

Aikuisten opetuksessa noudatetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opintojen tarkoituksena on syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukea hänen identiteettiään taiteentekijänä. Opetuksessa perehdytään monipuolisesti nykytaiteelle ominaisiin toimintatapoihin, ilmaisukeinoihin ja käsitteisiin sekä tunnistetaan itselle merkityksellisiä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opinnot kehittävät käsitteellistämisen, sanallistamisen ja kriittisen ajattelun valmiuksia. Aikuisten opetuksessa huomioidaan oppijan yksilöllinen osaamis- ja kokemuspohja sekä hänen oppimisensa tarpeet. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia taiteellista ajattelua syventäviä työskentelytapoja kuten kuvien tulkintaa, yhteistyöprojekteja, luentoja, keskusteluja ja näyttelykäyntejä. Opiskelijaa ohjataan pitkäjänteisten oppimistavoitteiden asettamiseen, elämänhistoriansa ja -kokemustensa tutkimiseen taiteellisen toiminnan lähtökohtana sekä oman kuvallisen ilmaisun kriittiseen reflektointiin. Opetuksessa hyödynnetään aktiivisesti digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia.


OPINTOJEN RAKENNE

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, joista yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia (2 vuotta) ja teemaopintojen 200 tuntia (1-2 vuotta). Laskennallisen laajuuden opetustunti on 45 minuuttia. Opinnot koostuvat tuntityöskentelystä, näyttelykäynneistä sekä itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijoilta odotetaan säännöllistä läsnäoloa sekä sitoutumista koko oppimäärän suorittamiseen. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17.00-20.15, muutokset viikonlopuille ovat mahdollisia.

Yhteisten opintojen toisen lukuvuoden opettajina toimivat Antero Kare, Hanna Saarikoski, Tea Tikka, Marjukka Malkki, Lilli Haapala ja Anne Turkulainen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä