TVT-strategia

Sievin kunnan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikka

Koulujen tietoyhteiskuntakehitystä ohjataan valtakunnan tasolla kansallisella tietoyhteiskuntastrategialla. Tietoyhteiskuntastrategian päävisiona on taata kansalaisille riittävät tieto-ja viestintätekniset kansalaistaidot tietoyhteiskunnassa.

v. 2016 uudistuvat opetussuunnitelmat sekä Opetushallituksen linjaukset ohjaavat valtakunnallisen tietoyhteiskuntastrategian pohjalta myös Sievin koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja TVT–strategiatyötä.

Sievin kunnan TVT-strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  • oppilaiden tasapuoliset oppimismahdollisuudet
  • koulujen tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön kehittäminen oppimista tukevaksi
  • opettajien ja oppilaiden tietoyhteiskuntavalmiuksien ja -taitojen turvaaminen jatkuvan harjoittelun ja opettajien täydennyskoulutuksen avulla
  • opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin
  • sähköisen toimintakulttuurin luominen ja kehittäminen

Opetustoimen tietotekninen infrastruktuuri on osa Sievin kunnan tietotekniikkarakennetta. Se sisältää verkkojen rakentamisen ja ylläpidon, laitteiden hankinnan ja riittävän mikrotuen, yhteisesti käytettävien ohjelmien ja oppimisympäristöjen hankinnan ja toiminnasta vastaamisen.

TVT - strategia on opetusta, sähköisten oppimateriaalien käyttöä, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja investointeja ohjaava asiakirja.

Sievin kunnan tvt-strategiatyön ohjausryhmän jäsenet:
Matti Saarenpää
Jukka Leppälä
Petri Verkasalo
Kyösti Silvasti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä