Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata koulutyön mahdollisimman rauhallinen sujuminen, edistää viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä antaa tietoja jokaiselle kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

1. KOULUN ALUE JA KOULUAIKA

Sylvään koulun alueena on Varilankadun, Ojansuunkadun ja Rautavedenkadun erottama alue. Marttilan alueena on Marttilankatuun, Nuorisotalo Pilveen ja lukion tonttiin rajoittuva alue.

Koulutyö alkaa päivittäin klo 8.00 ja päättyy klo 14.05, poikkeustapauksissa klo 15.50.
Päivittäisen työajan ulkopuolella voidaan oppilaille järjestää vapaaehtoista kerhotoimintaa ja antaa tukiopetusta.

 

2. KOULUTUNNIT

Päivänavausta, joka kuuluu työjärjestyksen mukaiseen työpäivään, seurataan yleensä omissa opetustiloissa.

Oppitunneille saavutaan täsmällisesti. Viivyttelystä seuraa työpäivän pidentäminen. Koulunkäynnin edellytyksenä on, että jokaisella oppilaalla on opiskeluvälineet mukanaan ja koti-tehtävät suoritettuina. Työskentely tunneilla tapahtuu opettajan antamien ohjeiden mukaan toisia häiritsemättä.

Työpaikan on aina oltava hyvässä järjestyksessä (työpöydät, koululaukut, opiskeluvälineet jne.). Liikuntatunneilla ja muilla erikoistunneilla noudatetaan erikseen annettuja pukeutumis-ohjeita.

 

3. VÄLITUNNIT

Välitunnit vietetään koulun välitunnin viettoon varatulla alueella, jolta saa poistua vain opettajan luvalla ja koulua vaihdettaessa. Katujen jalkakäytävät, paikoitusalueet ja koulun sisäiset kulkuväylät eivät kuulu välituntialueeseen. Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti. Ulkovaatteet ja -jalkineet jätetään niille varatuille paikoille oppituntien ajaksi. WC:ssä kävijät käyttävät ulkoa tullessaan WC:n lähintä ulko-ovea. Laukut tuodaan sisälle vasta kellon soitua. Tarpeetonta läpikulkua on vältettävä. Opetustilat ovat välituntien ajan lukossa.

Marttilan koulun käytävissä ei oleskella välitunnilla. Istuminen ikkunalaudoilla on kielletty.

Liikenne koulutalojen välillä tapahtuu Rautavedenkadun kautta liikennesääntöjä ja varovaisuutta noudattaen. Hopulle kuljetaan suorinta reittiä Ojansuunkatua ja Rajakatua pitkin.

Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä. Koulun omaisuudelle sattuneet vahingot ilmoitetaan viipymättä opettajalle tai vahtimestarille.

Väkivaltaista käyttäytymistä tai kiusaamista ei sallita. Kouluyhteisö säilytetään kaikille turvallisena ja viihtyisänä.

 

4. TAPATURMAT

Kouluaikana mahdollisesti sattuvista tapaturmista ilmoitetaan opettajalle tai terveyden-hoitajalle ja kansliaan.

 

5. RUOKAILU

Ruokailuun mennään rauhallisesti omalla vuorolla. Ruokailussa käyttäydytään hillitysti hyviä ruokailutapoja noudattaen.

 

6. KOULUMATKAT

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Linja-autoihin noustaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja matkan aikana käyttäydytään kohteliaasti ja hillitysti.

 

7. TUPAKOINTI, HUUMEET JA PÄIHTEET

Tupakointi on oppilaalta kouluaikana kielletty eikä tupakointivälineitä saa pitää mukanaan. Oppilas ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena.

 

8. POISSAOLOT

Oppilaalla on koulunkäyntivelvollisuus. Hyväksyttävästä syystä luokanvalvoja voi antaa luvan enintään kolmen päivän ja rehtori kuukauden poissaoloon. Oppilaan ollessa poissa koulusta on huoltaja velvollinen ilmoittamaan koululle poissaolon syyn saman päivän aikana. Jos oppilas koulussa sairastuu, on hänen viipymättä käännyttävä terveydenhoitajan tai opettajan puoleen saadakseen luvan koulusta poistumiseen.

 

9. RANGAISTUKSET

Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai laiminlyö tehtävänsä ja velvollisuutensa, rangaistaan häntä perusopetuslain 36 §:n, 36 a §:n ja 36 b §:n mukaisesti.

 

10. MUUT MÄÄRÄYKSET

Pukeutumisen tulee olla asiallista, päähinettä ei käytetä sisätiloissa.
"Kännyköitä" tai musiikin soittamiseen tarkoitettuja laitteita ei saa pitää oppitunneilla esillä eikä auki.
Teräaseitten ym. vaarallisten esineiden tuominen kouluun on kielletty.
Energiajuomien tuonti ja nauttiminen koulun alueella on kielletty.


Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä