Oppimisen tuki

Koulunkäynnin ja oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulu auttaa oppilasta erilaisin tukimuodoin, jotka riippuvat vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki, avustajapalvelut jne.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on tarkoitettu asteittain vahvistuvaksi:

· Kaikille oppilaille kuuluva yleinen tuki (esim. tukiopetus ja opetuksen eriyttäminen).

· Jos oppilas tarvitsee pidempi aikaista tukea ja useampia tukimuotoja samanaikaisesti, järjestetään oppilaalle tehostettua tukea. Oppilaalle laaditaan tällöin yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa oma oppimissuunnitelma, jonka mukaisesti tehostettu tuki ja opetus järjestetään. Tehostetun tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, opetuksen eriyttäminen ja osa-aikainen erityisopetus.

· Jos tehostettu tuki ei riitä, voidaan oppilaan tuki järjestää erityisen tuen päätökseen perustuen erityisenä tukena. Oppilaan opetus ja tuki toteutetaan tällöin yhteistyössä laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisen tuen päätös mahdollistaa kaikkien perusopetuksen tukimuotojen käyttämisen.

Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta. Koulunkäynnin ja oppimisen tuki voidaan järjestää oppilaan tarpeiden mukaisesti joko kokonaan yleisopetuksen ryhmässä, osa-aikaisen erityisopetuksen tuella  tai osittain tai kokonaan pienryhmässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä