aikuisten käsityön TPO

Käsityötaiteen perusopetus aikuisille on alkanut

Käsityötaiteen perusopetus aikuisille on alkanut vuoden 2020 alusta. Opetus toteutetaan neljän vuoden opintokokonaisuutena, jonka päätteeksi opiskelija saa päättötodistuksen 500 opetustunnin kokonaisuudesta. Opintoja voi käydä joustavasti oman aikataulun mukaan ja tunteja kertyy läsnäolotuntien verran jollei pysty osallistumaan koko ajan. Kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat yhteisistä opinnoista ja kaksi jälkimmäistä valinnaisista opinnoista.

Aikuisten opetuksessa noudatetaan käsityön yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Käsityön aikuisten opetuksen tavoitteena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Yhteiset opinnot koostuvat jaksoista, joissa tutustutaan pääasiassa erilaisiin tekstiilikäsityötekniikoihin opiskelijoiden toiveet huomioiden. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus ja aiempi osaaminen. Päämääränä on oppimisen ilon saavuttaminen tekemisen, vuorovaikutuksen, ponnistelemisen, uuden oivaltamisen sekä kyseenalaistavan ja kokeilevan työskentelyn avulla. Tavoitteena on, että aikuinen oppija voi syventää opintojaan itseään kiinnostaviin sisältöihin.

Aloittaneessa ryhmässä on vielä muutama vapaa paikkaa ja ryhmän mukaan voi hypätä niin kauan kuin vapaita paikkoja on. Seuraava aloittava uusi ryhmä aloittaa 2022 alusta kun nyt aloittanut ryhmä siirtyy valinnaisiin opintoihin. Jos joku aloittaa nykyisessä ryhmässä keskellä kahden vuoden yhteisiä opintoja, hän voi jatkaa yhteiset opinnot loppuun seuraavan ryhmän mukana. Yhteisissä opinnoissa opetus koostuu muutaman tapaamiskerran jaksoista, joissa tutustutaan erilaisiin tekniikoihin. Ensimmäisen lukukauden aikana on 4 kertaa kudontaa, 4 kertaa neuleita ja virkkausta ja 4 kertaa ompelua. Tapaamisten sisällä tulee myös hiukan värjäystä ja teoriaa materiaaleista, väreistä ym.

Tervetuloa mukaan!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä