Arviointi

Arviointi ja todistukset

Päättyvät kurssit arvioidaan jokaisen jakson loputtua. Arvioinnissa noudatetaan voimassa olevia arviointiohjeita (opetussuunnitelma ja Jyväskylän kaupungin opetustoimeen laaditut ohjeet). Arvioinnin perustana on sekä tuntiaktiivisuus että koesuoritukset ja jokainen kurssi (=vuosiviikkotunti) arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Ainekohtaisesti arvioinnista saa lisätietoja kunkin aineen opettajalta.

Pääsääntöisesti kunkin aineen arviointi toteutetaan numeroarviointina asteikolla 4 – 10. Erityisistä syistä (mm. kielelliset syyt) voidaan käyttää sanallista arviointia.

Itsearviointia toteutetaan ainekohtaisesti eri aineiden opetukseen soveltuvalla tavalla. Käyttäytymisen arviointi annetaan kaksi kertaa vuodessa. Ero- ja päättötodistukseen käyttäytymistä ei merkitä, vaan siitä annetaan erillinen todistus.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Arvosana kriteeri
Erinomainen
(10)
Oppilas
 • käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan
 • on rehellinen
 • auttaa mielellään ja oma-alotteisesti
 • luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-alotteisesti
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja
Kiitettävä
(9)
Oppilas
 • tulee toimeen muiden kanssa
 • on rehellinen
 • asennoituu myönteisesti koulutyöhön
 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja
Hyvä
(8)
Oppilas
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • on yleensä rehellinen
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja
Tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • on usein vaikeuksissa muiden kanssa
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti
 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti
Kohtalainen
(6)
Oppilas
 • on toistuvasti vaikeuksissa toisten kanssa
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • häiritsee työrauhaa usein
 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin
Välttävä
(5)
Oppilas
 • ei tule toimeen muiden kanssa
 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin
 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • estää muiden työskentelyn
 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista

Numeroarvioinnin kriteerit

Arvosana Kriteeri
erinomainen  
(10)
Oppilas
 • hallitsee erinomaisesti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osaa soveltaa oppimaansa
 • osoittaa erityisen myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn erittäin aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
kiitettävä
(9)
Oppilas
 • hallitsee vahvasti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osoittaa myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
hyvä
(8)
Oppilas
 • osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittämisellä
 • osoittaa yleensä myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn yleensä aktiivisesti
 • suorittaa yleensä tunnollisesti tehtävänsä
tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät
 • työskentelee yritteliäästi, mutta saattaa tarvita tukea
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti
 • suorittaa pääsääntöisesti tehtävänsä
kohtalainen
(6)
Oppilas
 • osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu yleensä passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti ja tarvitsee tukea
 • saattaa jättää tehtävänsä tekemättä
välttävä
(5)
Oppilas
 • pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn heikosti
 • jättää usein tehtävänsä tekemättä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä