2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä

2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä

Pyhäjoen lukion tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen, jonka avulla kasvamme yhdessä kriittiseen, luovaan ja itsenäiseen ajatteluun. Tavoitteenamme on kasvaa rehellisiksi, eettisiksi, itsenäisiksi toimijoiksi, jotka ovat yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoisia ja osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Moninaisia tietoja ja taitoja integroiden mahdollistamme kokonaisvaltaisen persoonan kehittymisen, monipuolisen eettisen ja esteettisen kokemisen, saamme valmiudet tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, kestävään elämäntapaan ja elinikäiseen oppimiseen globaalissa yhteisössä.