Sisällysluettelo

Sisältö

Sisältö

1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden velvoittavuus.

1.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

1.4 Paikallisesti päätettävät asiat.

2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet.

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet.

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot.

2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua.

2.4 Arvoperusta.

2.5 Oppimiskäsitys.

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus.

2.7 Laaja-alainen osaaminen.

- Ajattelu ja oppiminen.

- Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.

- Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

- Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.

- Osallistuminen ja vaikuttaminen.

2.8 Paikallisesti päätettävät asiat.

3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet.

- Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä.

- Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö.

- Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

- Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.

- Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa.

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt.

3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa.

- Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.

- Monialainen yhteistyö.

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat.

4.Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys.

4.2 Pedagoginen dokumentointi

4.3 Monipuoliset työtavat.

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä.

4.5 Oppimisen alueet.

- Kielten rikas maailma.

- Ilmaisun monet muodot.

- Minä ja meidän yhteisömme.

- Tutkin ja toimin ympäristössäni

- Kasvan, liikun ja kehityn.

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia.

- Kaksikielinen varhaiskasvatus.

4.7 Paikallisesti päätettävät asiat.

5.Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet.

5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana.

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa.

5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana.

5.5 Paikallisesti päätettävät asiat.

6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva varhaiskasvatus.

6.1 Paikallisesti päätettävät asiat.

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa.

7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen.

7.2 Paikallisesti päätettävät asiat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä