Urheiluluokat

Toiminta-ajatus ja urheiluluokkapolku Kuninkaanhaassa

Kuninkaanhaan koulu kuuluu elokuun alusta 2017 urheiluakatemian yläkouluverkostoon. Kehitämme toimintaa yhdessä Länsi-Porin koulun kanssa. Toiminnan valtakunnallisista linjauksista vastaa Suomen olympiakomitea. Kuninkaanhaan koulu on urheilukoulu ja toimii alueellisena osaamiskeskuksena alueensa yläkouluikäisten urheilijoiden Urheilijan polun tavoitteiden ja valtakunnallisten laatukriteerien mukaisesti.

Urheiluluokkien toiminta-ajatus

Yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Koulu tukee nuoren urheilijan kasvamista/kasvua mahdollistamalla urheilijalle laadullisesti ja määrällisesti toimivan valmentautumismahdollisuuden yhteistyössä
kodin, urheiluseuran ja lajiliiton kanssa. Tarkoitus on luoda vahva liikunnallisten taitojen perusta, jonka varaan nuori voi rakentaa myöhempiä liikunta- ja urheilukokemuksiaan. Urheiluluokan oppilaat valitaan yleisliikunnallisin testein, jotka pidetään kuudennen vuosiluokan syksyllä. Seitsemännen luokan jälkeen oppilaat jatkavat joko urheilu- tai valmennuslinjan opetussuunnitelmien mukaisesti.

Kuninkaanhaan urheiluluokkapolku

Urheiluluokat (7. lk)


Urheiluluokalla on perusliikunnan lisäksi kaksi tuntia viikossa monipuolisuusvalmennusta, jossa pääasiallisesti keskitytään monipuolisten motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Valmennuslinja (8.-9.lk)

Urheiluluokkiemme oppilaat voivat myöhemmin hakea valmennuslinjalle, jonka toiminta-ajatuksena on varmistaa määrällisesti ja laadullisesti riittävä harjoittelu koulupäivän yhteydessä sekä monipuolisten liikunnallisten taitojen jalostuminen vahvoiksi lajitaidoiksi.

Valmennuslinjalle valitaan oppilaat seuraavien kriteerien mukaisesti:
  • 7.luokan aikana Kasva urheilijaksi tavoitteiden ja sisältöjen mukainen toiminta
  • Osoittaa halua ja tahtoa kehittyä urheilijana
  • Vastuunotto urheilun ja opiskelun yhdistämisestä
  • Toiminta valtakunnallisen urheilijasopimuksen mukaan
Kaiken lajivalmennuksen ennakkoedellytyksenä on ammattitaitoisen ja asianmukaisen valmennus- ja tilaresurssin saatavuus oppilaan yläkouluajaksi.

Valmennuslinjamme painopistelajit ovat tyttöjen pesäpallo, tyttöjen ja poikien jalkapallo sekä jääkiekko. Yksilölajien edustajat valitaan tapauskohtaisesti.

Urheilulinja (8.-9:lk)

Pääpaino opetuksessa on oppilaan motoristen perustaitojen monipuolisessa kehittämisessä sekä oppilaan psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Laadukkaalla ja monipuolisella taitoharjoittelulla pyritään tukemaan nuoren urheilijan oppimiskyvyn kehittymistä. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä sekä kannustaa terveyttä edistävän elämäntavan muodostumiseen, terveeksi urheilijaksi kasvamiseen.

Siirtyminen urheilu- ja valmennuslinjojen välillä on mahdollista tapauskohtaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä