Valinnaisaineet

Teksti

TUORSNIEMEN KOULUN VALINNAISAINEET 2022-2023

Lukuvuonna 2022-2023 jokainen oppilas luokilta 4.-6. valitsee yhden valinnaisaineen. Valinnaisaineryhmät muodostetaan toiveiden mukaisesti yli luokka-asteiden. Mikäli valinnaisaineryhmä ei toteudu tai ryhmäkoko sitä edellyttää, oppilaat voidaan sijoittaa varavalintojen mukaan.

Valinnaisaineissa oppilaat opiskelevat heitä kiinnostavia asioita tekemisen kautta. Tavoitteena on kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä antaa onnistumisen kokemuksia. Oppilaat osallistuvat valinnaisten aineiden suunnitteluun ja sisällöissä korostetaan oppiainerajoja ylittäviä ja laaja-alaista osaamista tukevia aiheita.

Lukuvuonna 2022-2023 toteutuvat seuraavat valinnaisaineet:

Taide: Kokeillaan erilaisia tekniikoita taiteilemiseen. Välineinä voivat olla esimerkiksi hiili, akvarellikynät, pastelliliidut, savi, rautalanka jne. Haemme inspiraatiota oman mielikuvituksen lisäksi erilaisista tunnetuista taideteoksista ja erilaisista malleista. Kehitämme kuvallisen ilmaisun taitoja ja opettelemme pitkäjänteistä ja vaiheittaista kuvan tekemistä.

Yrittäjyys: Toteutetaan pikkuyrittäjien ohjelmaa, jossa perustetaan oma pikkuyritys. Tutustutaan tekemällä oppien työelämätaitoihin, taloudenhallintaan ja yrittäjämäiseen asenteeseen.

Luonto ja eräily: Harjoitellaan erätaitoja, mm. ensiaputaitoja, suunnistusta ja puukon käyttöä sekä tutkitaan luonnon ihmeitä. Tehdään pieniä tutkimuksia ja retkiä lähiympäristössä. 

Liikunta: Liikutaan monipuolisesti, opitaan ja kokeillaan erilaisia lajeja ja saadaan positiivisia liikuntakokemuksia

Robotiikka ja koodaus: Tutustutaan robotiikkaan ja ohjelmointiin. Harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja ja hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Valinnaisaineet

Alakoulun valinnaisaineet valitaan luokilla 4. -6. Valinnaisaineita opiskellaan yksi tunti viikossa. Oppilaat voivat valita saman valinnaisaineen vain kerran. Näin oppilas saa mahdollisuuden tutustua kolmeen eri valinnaisaineeseen vuosiluokkien 4.-6. aikana. Tämä on hänen kokonaiskehityksensä kannalta tärkeää. Valinnaisaineista saa arvosanan suoritettu (S) tai hylätty (H).

Yläkoulussa valinnaisaineet alkavat kahdeksannella luokalla. Oppilaat valitsevat 7. luokan ja 8. luokan keväällä tulevan lukuvuoden valinnaisaineet. Valittavana on sekä kahden viikkotunnin valintoja ja yhden viikkotunnin valintoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä