Kyläsaaren koulu

Kyläsaaren koulu

Kyläsaaren koulu on n. 200 oppilaan alakoulu Meri-Porissa. 

Kyläsaaren koulu kasvattaa ja ohjaa oppilaita oppimaan heidän omien edellytystensä mukaisesti. Tavoitteena on hyvinkäyttäytyvä, omatoiminen, tiedonhaluinen sekä itseään, toisia ja ympäristöään arvostava nuori.

Opettajien, vanhempien ja koulun muun henkilökunnan yhteistyöllä luodaan oppilaille turvallinen ja viihtyisä koulu. Koulun omaleimaisuutta lisää laaja ja toiminnallinen piha-alue sekä virikkeellinen luonnonläheinen ympäristö. Ne tarjoavat elämyksiä ja toimintamahdollisuuksia yhteistoimintaan myös eri sidosryhmien kanssa.