Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tutkinnon muodostuminen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp) muodostuu pakollisesta tutkinnon osista (140 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (40 osp). Pakolliset tutkinnon osat ovat Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen (50 osp), Asiakaspalveluverkostossa toimiminen (50 osp) ja Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (40 osp). Valinnaiset tutkinnon osat ovat Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen (40 osp), Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen (40 osp), Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä (40 osp) ja Kuolevan ihmisen hoitaminen (40 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 140 osp

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp (valitaan 1 kpl)

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen, 40 osp
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp
  • Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä, 40 osp
  • Kuolevan ihmisen hoitaminen, 40 ospTutkinnon perusteen tiedot

Perusteen nimi
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Määräyksen diaarinumero
OPH-2640-2017
Määräyksen päätöspäivämäärä
18.12.2017
Voimaantulo
1.1.2018Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä ja osaa koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän tietää, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hän osaa toimia asiakaspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä parantaa sitä sekä osaa toimia ammatillisissa verkostoissa sekä monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä.

Sairaan ikääntyneen hoitaminen -tutkinnon osan valinnut osaa auttaa ja tukea fyysisesti sairasta, mielenterveysongelmaista tai päihdeongelmaista ikääntynyttä, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa sekä ennalta ehkäistä sairauksia ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen saattohoitoa.

Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimintaympäristössä -tutkinnon osan valinnut osaa toimia säädösten, ohjelmien ja suositusten mukaisesti, osaa toimia muistiasiantuntijana työyhteisössään, osaa tukea muistisairaan vuorovaikutusta ja toimintakykyä ja osaa kehittää laadukkaita palveluita muiden asiantuntijoiden kanssa.

Yrittäjänä vanhustyössä -tutkinnon osan valinnut osaa toimia säädösten mukaan, on perehtynyt liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, tuntee suunnittelemansa yrityksen toimintaympäristön ja markkinat, osaa ottaa huomioon asiakkaiden vaatimukset ja odotukset ja osaa tehdä yritystoimintaan liittyvät laskelmat ja tietää yrityksen perustamistoimenpiteet.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa".

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä