Terveys- ja hyvinvointialat

Terveys- ja hyvinvointialan ammateissa vaaditaan fyysistä toimintakykyä ja henkistä tasapainoa

Terveys- ja hyvinvointialojen työ on työtä kaiken ikäisten ihmisten kanssa ja heitä varten. Alalla työskenteleviltä vaaditaan valmiuksia erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa toimimiseen. Alan ammattilainen on yhteistyökykyinen, vuorovaikutustaitoinen ja kykenevä empatiaan. Työ vaatii myös riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä.

Terveys- ja hyvinvointialojen ammattilaiset ovat vastuussa omasta työstään sekä potilaidensa tai asiakkaidensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan muun muassa potilaiden lääkehoidossa. Terveys- ja hyvinvointialojen ammattilaisilta vaaditaan joustavuutta, sopeutumiskykyä ja valmiuksia toimia tehokkaasti paineen alla. Alalle aikovien kannattaa myös huomioida, että työ on usein fyysisesti raskasta vuorotyötä. Sosiaali- ja terveysalan ammatti kannustaa jatkuvaan itsensä ja oman osaamisensa kehittämiseen. Ala kehittyy nopeasti ja vaatii työntekijöiltä usein täydennyskoulutusta uran eri vaiheissa.

Pokessa voit suorittaa seuraavat terveys- ja hyvinvointialojen perustutkinnot seuraavilla osaamisaloilla:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • Nuoriso- ja yhteisöohjaus (nuoriso- ja yhteisöohjaaja)
  • Varhaiskasvatus ja perhetoiminta (lastenohjaaja)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Vammaistyö


Lähteet:
https://www.studentum.fi/
https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/
https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä