Maatalousalan perustutkinto

Mistä tutkinto koostuu?

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Pokessa voit opiskella joko eläintenhoitajaksi tai maaseutuyrittäjäksi. Eläintenhoitajat valmistuvat eläintenhoidon osaamisalalta ja maaseutuyrittäjät joko maatilatalouden tai maatalousteknologian osaamisalalta.

Osaamisalasta riippumatta kaikki maatalousalan perustutkintoa suorittavat opiskelevat ensimmäiseksi kaksi pakollista tutkinnonosaa.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Toiminta maatalousalalla (15 osp)

  • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen (15 osp)


Yhteiset tutkinnon osat (YTO), yhteensä 35 osp

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, yhteensä 11 osp
  • Matemaattis - luonnontieteellinen osaaminen, yhteensä 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, yhteensä 9 osp
  • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, yhteensä 9 osp

Mitä maatalousalan perustutkinnon suorittanut osaa?

Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa ruokkia, hoitaa ja kasvattaa hyvinvoivia eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravinnontarpeesta ja rehuista, terveydenhoidosta, käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä rakennuskantaa.

Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa käyttää, huoltaa ja korjata erilaisia maaseutuyrityksen koneita ja laitteita sekä työskennellä työturvallisuusmääräysten mukaisesti tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää digitaalisuutta tuotannon suunnitteluun ja seurantaan.

Lähde: https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000032

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä