Suupanniityn koulu

Tervetuloa Suupanniityn koulun kotisivuille!ya_uusi_paarakennus.jpg
Pirkkalan yläaste on 1.8.2017 alkaen nimeltään Suupanniityn koulu.
Suupanniityn koulu on kunnan ainoa yläkoulu. Se luo pohjaa oppilaittensa onnistuneelle elämälle ajanmukaisin ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Koulussamme kasvaa vastuuntuntoisia nuoria, joilla on laaja yleissivistys ja terve itsetunto. Koulumme oppilailla on valmiudet kohdata tulevan elämän haasteet suvaitsevina ja oikeudenmukaisina kansalaisina.

Koulumme viisi perusperiaatetta

1. Laajan yleissivistyksen hankkiminen

2. Vastuuntunnon kehittäminen

3. Terveen itsetunnon kehittäminen

4. Suvaitsevaisuuteen kasvaminen

5. Oikeudenmukaisuuden sisäistäminen
HAKEUTUMINEN LIIKUNTAPAINOTTEISELLE LUOKALLE SUUPANNIITYN KOULUSSA

Syksyllä 2019 aloittavat 7-luokkalaiset voivat hakea Suupanniityn koulun liikuntapainotteiselle luokalle. Luokkia on yksi ja sen oppilasmäärä on enintään 20 oppilasta. Liikuntapainotusta järjestetään vain Suupanniityllä ja liikuntaluokalle voivat hakeutua myös Nuolialan koulun oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. 

Liikuntapainotteisuuteen voivat hakeutua ensisijaisesti pirkkalalaiset ja tämän lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kunnissa asuvat kuudesluokkalaiset. Oppilasvalinta suoritetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kumpaakaan sukupuolta ei valituissa olisi vähempää kuin 40%.

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikuntaluokka mahdollistaa liikuntasuuntautuneiden oppilaiden lisäeriyttämistä. Liikuntaluokan liikunnan lisätuntien opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on ohjata nuoria urheilijan polulla vahvistamalla liikunnallisia perusvalmiuksia kuten koordinaatio, tasapaino, liikkuvuus, kehonhallinta, lihaskunto, nopeus ja kestävyys. Oppilaiden liikuntaosaamista tuetaan liikkumistaitojen lisäksi liikuntatietämyksellä, esimerkiksi harjoittelun suunnittelusta, vaikutuksista, levon merkityksestä, ravinnosta ja terveellisistä elintavoista sekä liikkujan arjen rytmittämisestä. Urheilijan polun rakentamisessa korostetaan elämänhallintataitoja sekä opiskelun ja urheilun tasapainoa. Liikuntaluokkien toimintaan seurayhteistyö sopii luontevasti ja sitä voidaan hyödyntää opettajan harkinnan mukaisesti.

Suupanniityn koulun liikuntapainotusluokalla opiskelevilla oppilailla on liikuntaa seuraavasti:

 Seitsemännellä luokalla oppilailla on liikuntaa 2 + 1 tuntia viikossa. Lisäksi oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus harjoitella omaa lajiaan yhtenä aamuna klo 8-10.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on yhteisen liikunnan oppimäärän lisäksi liikunta sekä taito- ja taideaineiden valinnaisena (2 vv.) että valinnaisena aineena (2 vv.).

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus valinnaisen liikuntatuntien puitteissa osallistua myös oman lajinsa harjoitteluun. Oman lajin harjoituksiin on mahdollista osallistua kahdeksannella luokalle kerran viikossa ja yhdeksännellä luokalla kaksi kertaa viikossa.

Suupanniityn koululla järjestetään huoltajille tiedotustilaisuus liikuntapainotuksesta tiistaina 8.1.2019 kello 18. Tilaisuus on koululla osoitteessa Koulutie 8, rakennuksessa RAK1 (keskellä pihaa oleva 2-kerroksinen L:n muotoinen rakennus) luokassa 515.

Hakulomake täytetään täällä (https://bit.ly/2rwuwWz) Viimeinen hakupäivä on sunnuntai 20.1.2019.

Soveltuvuuskokeet järjestetään Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella torstaina 7.2.2019 erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Aikataulu ilmoitetaan Wilma-viestillä sekä sähköpostitse huoltajalle.

Mahdollinen valmentajan lausunto otetaan mukaan soveltuvuuskokeeseen. Valmentajan lausunnon voi tulostaa tästä Seuran lausunto liikuntapainotusluokalle hakevasta oppilaasta.docx​.

 Lisätietoja antavat liikunnan lehtori Juha-Pekka Männistö (040 572 0669, juha-pekka.mannisto[at]pirkkala.fi) tai rehtori Marita Intonen (050 598 2656, marita.intonen[at]pirkkala.fi)