Suupanniityn koulu

Tervetuloa Suupanniityn koulun kotisivuille!ya_uusi_paarakennus.jpg
Pirkkalan yläaste on 1.8.2017 alkaen nimeltään Suupanniityn koulu.
Suupanniityn koulu on kunnan ainoa yläkoulu. Se luo pohjaa oppilaittensa onnistuneelle elämälle ajanmukaisin ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Koulussamme kasvaa vastuuntuntoisia nuoria, joilla on laaja yleissivistys ja terve itsetunto. Koulumme oppilailla on valmiudet kohdata tulevan elämän haasteet suvaitsevina ja oikeudenmukaisina kansalaisina.

Koulumme viisi perusperiaatetta

1. Laajan yleissivistyksen hankkiminen

2. Vastuuntunnon kehittäminen

3. Terveen itsetunnon kehittäminen

4. Suvaitsevaisuuteen kasvaminen

5. Oikeudenmukaisuuden sisäistäminen
Haku liikuntapainotusluokalle 2018-2019

Syksyllä 2018 aloittavat 7-luokkalaiset voivat hakea Suupanniityn koulun liikuntapainotteiselle luokalle. Luokkia on yksi ja sen oppilasmäärä on enintään 20 oppilasta.

Liikuntapainotteisuuteen voivat hakeutua ensisijaisesti pirkkalalaiset ja tämän lisäksi Tampereen kaupunkiseudun asuvat kuudesluokkalaiset.

Liikuntapainotus tulee Nuolialan yhtenäiskoulun valmistumisen jälkeenkin olemaan vain Suupanniityn koulussa. Siihen voivat hakeutua myös Nuolialan koulun oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat.

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikuntaluokka mahdollistaa liikuntasuuntautuneiden oppilaiden lisäeriyttämistä. Liikuntaluokan liikunnan lisätuntien opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on ohjata nuoria urheilijan polulla vahvistamalla liikunnallisia perusvalmiuksia kuten koordinaatio, tasapaino, liikkuvuus, kehonhallinta, lihaskunto, nopeus ja kestävyys. Oppilaiden liikuntaosaamista tuetaan liikkumistaitojen lisäksi liikuntatietämyksellä, esimerkiksi harjoittelun suunnittelusta, vaikutuksista, levon merkityksestä, ravinnosta ja terveellisistä elintavoista sekä liikkujan arjen rytmittämisestä. Urheilijan polun rakentamisessa korostetaan elämänhallintataitoja sekä opiskelun ja urheilun tasapainoa. Liikuntaluokkien toimintaan seurayhteistyö sopii luontevasti ja sitä voidaan hyödyntää opettajan harkinnan mukaisesti.

Suupanniityn koulun liikuntapainotusluokalla opiskelevilla oppilailla on liikuntaa seuraavasti:

Seitsemännellä luokalla oppilailla on liikuntaa 2 + 1 tuntia viikossa. Lisäksi oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus harjoitella omaa lajiaan yhtenä aamuna klo 8-10.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on yhteisen liikunnan oppimäärän lisäksi liikunta sekä taito- ja taideaineiden valinnaisena (2 vv.) että valinnaisena aineena (2 vv.).

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus valinnaisen liikuntatuntien puitteissa osallistua myös oman lajinsa harjoitteluun. Oman lajin harjoituksiin on mahdollista osallistua kahdeksannella luokalle kerran viikossa ja yhdeksännellä luokalla kaksi kertaa viikossa.

 

Suupanniityn koululla järjestetään huoltajille tiedotustilaisuus liikuntapainotuksesta tiistaina 16.1.2018 kello 18. Tilaisuus on koululla osoitteessa Koulutie 8, rakennuksessa RAK1 (keskellä pihaa oleva 2-kerroksinen L:n muotoinen rakennus) luokassa 515.

Hakulomake täytetään täällä (http://bit.ly/2zeooad). Viimeinen hakupäivä on sunnuntai 21.1.2018.

Soveltuvuuskokeet järjestetään Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella tiistaina 30.1.2018 ja keskiviikkona 31.1.2018 erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Aikataulu ilmoitetaan Wilma-viestillä sekä sähköpostitse huoltajalle.

Mahdollinen valmentajan lausunto otetaan mukaan soveltuvuuskokeeseen. Lomake valmentajan lausuntoa varten löytyy tämän sivun lopusta.

Lisätietoja antavat liikunnan lehtori Juha-Pekka Männistö (040 572 0669, juha-pekka.mannisto@pirkkala.fi) tai rehtori Marita Intonen (050 598 2656, marita.intonen@pirkkala.fi)

 

Liitteet:

Valmentajan lausunto liikuntapainotusluokalle haettaessa