Suupanniityn koulu

Tervetuloa Suupanniityn koulun kotisivuille!ya_uusi_paarakennus.jpg
Pirkkalan yläaste on 1.8.2017 alkaen nimeltään Suupanniityn koulu.
Suupanniityn koulu on kunnan ainoa yläkoulu. Se luo pohjaa oppilaittensa onnistuneelle elämälle ajanmukaisin ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Koulussamme kasvaa vastuuntuntoisia nuoria, joilla on laaja yleissivistys ja terve itsetunto. Koulumme oppilailla on valmiudet kohdata tulevan elämän haasteet suvaitsevina ja oikeudenmukaisina kansalaisina.

Koulumme viisi perusperiaatetta

1. Laajan yleissivistyksen hankkiminen

2. Vastuuntunnon kehittäminen

3. Terveen itsetunnon kehittäminen

4. Suvaitsevaisuuteen kasvaminen

5. Oikeudenmukaisuuden sisäistäminen