Oppilashuolto

Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltoa koskeva lainsäädäntöä on uudistettu 1.8.2014 alkaen.

  • Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Sen toteuttaminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon avulla pyritään luomaan edellytykset hyvälle oppimiselle ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.
  • Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi sekä tuntee yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä. Hän saa kannustavaa palautetta koulun päivittäisessä arjessa ja apua ongelmatilanteissa.
  • Oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun henkilöstön, oppilaiden ja kotien kanssa. Oppilashuollon tehtäväkenttä sisältää yhteisöllisen, yksilöllisen, ennaltaehkäisevän ja hoitavan työn.

Oppilashuolto on jakautunut koulun tasolla yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön.
Lisää oppilashuollosta voit lukea kunnan sivuilta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä