Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys terveystarkastusten ja terveyskasvatuksen avulla. Tavoitteena mahdollisimman tasapainoinen ja terveellisiä elämäntapoja omaksuva aikuinen.

Tarkempia tietoja kouluterveydenhuoltoon liittyen löytyy terveyspalvelujen sivuilta.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on :

  • kasvu- ja kehityshäiriöiden löytyminen
  • piilevien sairauksien löytyminen ( esim. skolioosin varhaistunnistus, näkö- ja kuulovikojen löytyminen )
  • ammatinvalintaan vaikuttavien terveydellisten seikkojen huomioonottaminen, jotta vältytään vääriltä koulutusvalinnoilta
  • mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
  • terveellisten elintapojen omaksuminen ja sitä kautta lasten ja nuorten sairastavuuden väheneminen
  • koulun viihtyisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen

Kouluterveydenhuolto tukee oppilasta fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa ongelmissa yhteistyössä kodin sekä koulun oppilashuoltoon osallistuvien kanssa pyrkien myös ennaltaehkäisemään näitä ongelmia. Linkki Perheneuvolaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä