Erityisopetus

Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Nuolialan koulussa erityisopetusta annetaan niille oppilaille, joilla on vaikeuksia puhumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa. Oppilas voi tarvita tukea myös kaveritaitojen vahvistamisessa tai toiminnanohjaustaitojen kehittämisessä. Myös tilapäiset oppimis- tai kouluvaikeudet voivat antaa aiheen erityisopetukseen.

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä tai oppilaan omassa luokassa samanaikaisopetuksena. Tukea voi antaa myös resurssiopettaja.

Erityisopettajat:

Iina Pohjoisvirta 
Anu Ijäs 
Maria Ikola

Luokkamuotoinen erityisopetus

Nuolialan koulun luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ongelmia. Luokkamuotoiseen erityisopetukseen tarvitaan erityisen tuen päätös ja oppilaiden oppivelvollisuus on yleensä 11–vuotinen (pidennetty oppivelvollisuus). Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on omat kotiluokkansa. Luokkien pieni oppilasmäärä ja useampi ohjaava aikuinen auttavat oppimaan mahdollisimman yksilöllisesti. Koulussa pidetään tärkeänä, että sen kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia ja kasvaa yhdessä muiden kouluyhteisön jäsenten kanssa.

Oppilaan kasvatukseen, kuntoutukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt laativat yhdessä huoltajien kanssa oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Koulun opetusmenetelmissä korostuu yhteisöllisyys, omakohtainen kokeminen ja tekeminen, inhimillinen lämpö ja elämyksellisyys.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä