Naistenmatkan koulun esittely ja toiminta-ajatus

Koulun esittely ja toiminta-ajatus

Naistenmatkan koulu sijaitsee Pirkkalan kuntakeskuksessa ja on suurin kunnan alakouluista. Oppilasmäärä on yli 800 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluu rehtorin, apulaisrehtorin ja koulusihteerin lisäksi lähes viisikymmentä opettajaa ja kolmisenkymmentä koulunkäynninohjaajaa, koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Koulullamme työskentelee myös muuta henkilökuntaa, kuten vahtimestari, siistijät ja keittiöhenkilöstö.


Naistenmatkan koulu aloitti toimintansa syksyllä 1972 Tommylan kiinteistössä Pirkkalan keskustassa. Seuraavina vuosina koulun toiminta oli hajasijoitettuna eripuolilla Pirkkalaa, kunnes vuonna 1977 koulu sai omat tilat. Heti koulun valmistuttua kävi selväksi, että tilat olivat ahtaat oppilasmäärän kasvun johdosta ja koulua laajennettiin vuonna 1986. Koulun viimeisin laajennus ja peruskorjaus valmistui 2008.

Naistenmatkan koulu kasvattaa oppilaitaan turvallisessa ympäristössä rehellisyyteen, vastuuntuntoon ja oikeudentajuun, samalla ohjaten kohteliaisuuteen ja ystävällisyyteen. Koulumme tavoitteena on luoda lasta tukeva ja kannustava ilmapiiri koko henkilökunnan voimin.

Naistenmatkan koululla toimii kuusi esiopetusluokkaa. Jokaisessa luokassa on esiopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Esiopetusaika on klo 8-12. Esiopetuksessa ei ole varsinaista oppiainejakoa, vaan eri sisältöalueet on integroituna esiopetuspäivään.

Naistenmatkan koulussa opiskelun ja oppimisen tuki järjestetään kolmiportaisesti. Yleisessä tuessa oppilaalla on mahdollisuus esimerkiksi tukiopetukseen, samanaikaisopetukseen, läksyparkkiin ja osa-aikaiseen erityisopetukseen. Tehostetun tuen tavoitteena on tukea yleisopetuksen oppilaita heidän oppimisessaan. Tehostetussa tuessa oppilas opiskelee hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaan. Erityisessä tuessa koulussamme toimii kaksi pienluokkaa ja oppilaat opiskelevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Pyrimme joka vuosi järjestämään oppilaille monipuolisen ja kiinnostavan kerhotarjonnan. Perinteisiä kerhoja ovat olleet kuoro, näytelmäkerho ja erilaiset liikuntakerhot. 

Oppilaskunta toimii koulussamme aktiivisesti. Oppilaskunnan edustajat ovat 0.-6. luokkien oppilaita. Oppilaskunnan tarkoitus on olla tiiviisti mukana vaikuttamassa koulumme arkeen ottamalla kantaa erilaisiin asioihin, tekemällä aloitteita ja järjestämällä kaikenlaista mukavaa ohjelmaa.

Koulumme lähti mukaan Vihreä Lippu -toimintaan lukuvuonna 2013-2014 ja saimme Vihreän Lipun 2014 keväällä. Toiminta jatkuu tulevina lukuvuosina ja siinä on mukana oppilaita mm. Vihreä Lippu -raadissa.

Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus

 

”Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä – Naistenmatkan koulu”

 

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

 

Pidä huolta ympäristöstä

Huolehdi siisteydestä ja viihtyisyydestä

- Kaikkien asia

- Toisten huomioon ottaminen

- Lainaat ja palautat, yhteiset ohjeet ja siivoushetket, vastuuttaminen

Hyödynnä ja vaali lähiluontoa

- Retket, luontopolut, siivouspäivät

Pohdi arjen valintojen vaikutusta tulevaisuuteen

- Asennekasvatus → käyntikortti tulevaisuuteen

- Materiaalinen käyttö ja hankinta harkiten

Toimi kestävän kehityksen mukaisesti

- Tehokkuutta materiaalinhankintaan

- Yhteistilaus ja luokkatasotilaukset

- Inventointi, jakaminen, yhteisvarasto

Kulttuuri näkyy ja kuuluu

Ole rohkea ja ilmaise itseäsi

- Jokaiselle löytyy oma väylä itsensä ilmaisuun

- Avoin lava, kerhot, piirit, vuosi- ja taidenäyttelyt, paikallisiin osaajiin tutustuminen

Ota liikunta ja kulttuuri osaksi arkea

- Taukojumpat ja välituntiliikunta

- Urheilu- ja liikuntatapahtumat

- Konsertit ja teatteriesitykset

- Harrastemessut

Tutustu paikalliseen kulttuuriin

- Kulttuuribussi

- Kulttuurityöryhmä

- Paikallisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

Ole kansainvälinen ja opi eri kulttuureista

- Kulttuurikahvilat

- Maahanmuuttajaoppilaat oppaina vähemmistökulttuureihin

Koulu – yhteinen työpaikkamme

Luo ja pidä yllä positiivista ilmapiiriä

- Small talk ja ”kehu kerran päivässä”

- Tukiverkosto ja yhteinen aika

- Tiedottaminen, avoimuus, keskustelu, vuorovaikutus, yhteissuunnittelu

Anna ja vastaanota palautetta kannustaen

- Jokaisen asia

- Luokkatasotiimit ideoivat ja toteuttavat

- Teemaviikkoja, tsempparikortteja, välinepankkeja, vanhempien osallistaminen

Hyväksy ja toimi erilaisuutta kunnioittaen

- Yhteistä toimintaa yli luokkarajojen

- Integraatio, teemapäivät, kahvilat, pajat

Liiku ja liikuta

- Ylös ja ulos

- Taukojumpat, toiminnallisuus, liikuntailtapäivät

Osallistu ja vaikuta

Opi asettamaan tavoitteita ja hyödynnä vahvuuksiasi

- Aikaa toimia yhteistyössä

- Vertaisoppiminen ja -opettaminen, eriyttäminen, sisäiset koulutukset, teemavuodet

Löydä, tutki ja sovella

- Luota osaamiseesi

- Vähän ja joustavasti uutta

- Hiljainen tieto, täydennyskoulutus, yhteisopettajuus, tiedon kerääminen ja jakaminen

Käytä monipuolisia työtapoja

- Työyhteisössä asiantuntijoita → osaamisen hyödyntäminen oppimisessa ja -kouluttamisessa, työtavat palvelevat oppimista

- Linkkipankki O365

Toimi yhteistyössä

- Aikaa yhteistyölle

- Kaikki kaikkien lapsia

- Vertaistuki, yhteistyöfoorumit, luottamus, aika, suunnittelu

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen tila, jossa oppiminen tapahtuu.

Naistenmatkan koulussa pyrimme:

  •  hyödyntämään olemassa olevia fyysisiä ympäristöjä tehokkaasti.
  •  rakentamaan muunneltavia ympäristöjä, jotka mahdollistavat yhteistyöskentelyn ja vertaisoppimisen.
  •  luomaan oppimisympäristöjä, jotka tukevat erilaisia työskentelytapoja ja erilaisia oppijoita.
  •  vahvistamaan edelleen turvallista sosiaalista ja psyykkistä oppimisympäristöä, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja käyttää omia vahvuuksiaan.
  •  käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja antamaan oppilaille vastuuta hänen omasta oppimisestaan.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä