Kaikki tärkeät linkit ja asiat: lukuvuoden muistilista, ruokalista, opinto-opas, opetussuunnitelma, oppilaskunta, tukioppilaat ym.

Kaikki tärkeät linkit ja asiat: lukuvuoden muistilista, ruokalista, opinto-opas, opetussuunnitelma, oppilaskunta, tukioppilaat ym.


Muistilista 2019-2020

Ruokalistat ja erityisruokavaliot

Yhteystiedot

Yhteiskoulun oppilashuoltotiedote, lukuvuosi 2019-2020

Opetussuunnitelma 2011

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (valtakunnallinen)

Pälkäneen yhteiskoulun opetussuunnitelma 2016

Suostumus perusopetuksen oppilaan omien tietoteknisten laitteiden käyttämiseen oppimisen tukena -lomake pdf-tiedostona


Yhteiskoulun oppilaskunta

  • Oppilaskuntaa ohjaa opettaja Jussi Suutari
  • Oppilaskunta järjestää mm. välituntikahvioita ja erilaisia tapahtumia

Tukioppilastoiminta

  • Yhteiskoululla toimii aktiivisesti tukioppilastoiminta
  • Tukioppilaita ohjaa opettaja Tuija Saarikivi
  • Tukioppilaat ovat 9.luokilta valittuja oppilaita, ja he järjestävät kaikenlaista hauskaa ja kivaa tekemistä 7.luokkalaisille. He myös auttavat 7. luokkalaisia kouluun liittyvissä asioissa, joten heiltä vaan rohkeasti kysymään!