KE5 uusi OPS digitaalisia vinkkejä. Sivun vanha nimi: "Titrauskäyrä sähköisenä työnä -koulutusmateriaalit" muokattu 27.4.2018

Tervetuloa koulutukseen!

Tälle sivustolle olen koonnut koulutuksen aiheet ja materiaalit, jotta voitte palata niihin myös myöhemmin.

Mikäli vierailet näillä sivuilla, niin vastaisitko tähän lyhyeen kyselyyn.
Linkki sivustolla vieraileville (ei koulutukseen osallistuneille).

Esimerkkinä käsitellään Digabin kemian tehtävää D4. Tämä tehtävä löytyy osoitteesta:https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/kemia/d4/

Alla olevissa kuvissa on esitelty, miten tätä voi käsitellä eri ohjelmilla.

Kuva 1. GeoGebra
Digabiesimerkkitehtava.png


Kuva 2. Texas Instruments ohjelmisto
inspire D4 kuva.png

Kuva 3. LoggerPro
Tekstihuomautus.png