LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education

Aloitin LUMAT-lehtien avustavana päätoimittajana (Managing Editor, ME) 1.1.2018 alkaen. LUMAT-lehdet sisältävät A-osan vertaisarvioiduille tieteellisille artikkeleille ja B-osan tieteellisille teksteille ilman vertaisarviointia. Käytännössä A-osa tarkoittaa alkuperäistutkimusta ja B-osa esim. symposiumartikkeleita.

ME:n tehtäviini sisältyy lehden kehittäminen kaikessa muodossa. Tähän mennessä olen työstänyt mm.:
  • lehden CSS-ulkoasua
  • nopeuttanut refereeprosessia
  • parantanut arviointien laatua
  • indeksoinut lehteä
  • kehittänyt Open Journals Systems -alustaa, mitä LUMAT hyödyntää.
Käytän tähän projektiin noin 200 tuntia vapaa-aikaa vuosittain. Näen lehden erinomaisena mahdollisuutena oppia ja verkostoitua oman tieteenalani saralla merkittävä uran edistäjä.

Siirry lehden kotisivulle.

luma-black_600.png