"Luova ohjelmointi"

Luova ohjelmointi -opas ( http://scratched.gse.harvard.edu/guide/ ) perustuu Yhdysvalloissa MIT:ssa ja Harvardissa tehtyihin pitkäkestoisiin tutkimuksiin. Oppaan taustalla olevan tutkimusryhmän tarkoituksena oli laatia erilaisiin kasvatustilanteisiin (luokkahuoneet, kirjastot, kodit, kerhot...) sopivia harjoitteita, joissa oppijat voivat Scratchia käyttäessään oppia laskennallista ajattelua itselleen mielekkäällä tavalla.

Luova ohjelmointi määritellään seuraavalla tavalla:

Luova ohjelmointi perustuu luovuudelle.
Tietotekniikkaa ja siihen liittyviä asioita on jo pitkään opetettu lapsille ja nuorille irrallaan heidän omista kiinnostuksenkohteistaan ja arvoistaan korostaen teknisiä yksityiskohtia luomisen mahdollisuuksien sijaan. Luova ohjelmointi tukee henkilökohtaisten yhteyksien luomista ohjelmointiin korostaen luovuutta, mielikuvitusta ja omia kiinnostuksenkohteita.

Luova ohjelmointi voimaannuttaa.
Monet tietokoneita käyttävät nuoret toimivat useammin kuluttajina kuin tuottajina tai luojina. Luova ohjelmointi korostaa niitä tietoja, toimintatapoja ja lukutaitoja, joita nuoret tarvitsevat luodessaan sellaisia dynaamisia ja interaktiivisia medioita, joista he nauttivat jokapäiväisessä elämässään.

Luova ohjelmointi on koodausta.
Tietoteknisten tuotosten luomiseen tutustuminen valmistaa nuoria muuhunkin kuin vain tietotekniikan alan ammatteihin kuten ohjelmoijiksi. Ohjelmointi tukee nuorten kehitystä laskennallisina ajattelijoina – henkilöinä, jotka voivat hyödyntää ymmärrystään ohjelmoinnin käsitteistä, käytänteistä ja näkemyksistä kaikilla elämänalueilla, eri aloilla ja eri tilanteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä