Yhdessä eteenpäin - Osaava Satakunnan Perusopetusfoorumi 2022

 

Yhdessä eteenpäin – Osaava Satakunnan Perusopetusfoorumi 2022  

Aika: La 12.11.2022 klo 8–15.15  

Kohderyhmä: Perusopetuksen kasvatus- ja opetushenkilöstö 

Paikka: Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus, Kalskeentie 9, Pori  

Osallistujamaksimi: 600 henkilöä
Kuntakohtaiset kiintiöt, pienempien kuntien kohdalla joustavasti niin, että vähintään yhden koko koulun opetushenkilöstö pääsee osallistumaan tapahtumaan. 


Osaava Satakunnan Yhdessä eteenpäin - Perusopetusfoorumi 2022 tarjoaa perusopetuksen kasvatus- ja opetushenkilöstölle innostavia luentoja ja monipuolisen valikoiman koulutuspajoja ajankohtaisista teemoista.  Seudullinen opetusalan koulutustapahtuma kerää jälleen yhteen suuren joukon alan ammattilaisia. Päivän teemat kytkeytyvät yhteisöllisyyteen, muuttuneeseen opettajuuteen, hyvän huomaamiseen, oppilaiden ohjaamiseen ja tukemiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen. 

Koulutuspäivän yhteisten puheenvuorojen näkökulmana on työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Aamun aloitusluennolla tunnelmamuotoilun pioneeri ja viihdyttävä sanansaattaja Marjo Rantanen herättää yleisönsä innostavalla tavalla ajattelemaan, millaisen tunnelman meistä itse kukin työpaikallaan aikaansaa ja mikä merkitys tunnelmalla kouluyhteisössä on. Iltapäivän yhteisen Huomaa hyvä! Myötäinnosta yhteisinnostumiseen -luennon puhuja on valovoimainen kasvatustieteen tohtori, erityisluokanopettaja, Kaisa Vuorinen. "Jokainen meistä haluaa tulla muistetuksi hyvällä, ei siis olla pihejä hyvän äärellä. Joka kerta, kun kohtaamme toisemme myötäinnon kautta, keskinäinen luottamuksemme syvenee. Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan myötäinnostusta ruokkiva työyhteisö, jossa jokainen sen jäsen voi kukoistaa ja käyttää omia vahvuuksiaan."

Ilmoittautuminen tapahtumaan: elokuu 2022 
Ilmoittautuminen koulutuspajoihin: syyskuu 2022 
Tapahtuman tarkempi ilmoittautumisaikataulu tiedotetaan Osaava Satakunnan jäsenkuntiin vielä erikseen.

Valinnaisissa koulutuspajoissa on tarjolla laaja kattaus toivottuja ja ajankohtaisia teemoja.
Perusopetusfoorumissa on lisäksi jatkuvia koulutuspajoja, joissa voit vierailla sinulle sopivana hetkenä klo 10.30–13.30 välisenä aikana. 

***

Alla koulutuspajavaihtoehtoja. 


Agenda Ilmiöksi – innostavia ideoita ja työkaluja teemapäiviin
Rauhankasvatusinstituutti ry:n asiantuntijat 

Aistitiedon käsittelyn eli sensorinen integraation ongelmat ja tukitoimet kouluiässä
Marika Horttana, toimintaterapeutti ja SI-terapeutti, Erityismuksut Oy

Aito kohtaaminen
 
Katri Mäenpää, KM, Erityisluokanopettaja, Mindfulness-tunnetaitovalmenta, NLP practitioner, Mentaalivalmentaja


Auttaisiko taide jaksamaan - koulunuorisotyötä taidelähtöisin menetelmin 
Koulunuorisotyöntekijänä toiminut Katri Tella, FM, lasten ja nuorten erityisohjaaja, yhteisötaiteilija

Dyskalkulia - laskemiskyvyn häiriö 
Ama-Lia Frjödal, kokemusasiantuntija 

Ensiaputaitoja yläkoululaisille - InAction-virtuaalinen peli ja pelillisyys pedagogisena lähestymistapana
Maarit Kuja-Kanto ja Nina Fisk, SPR

eTwinning opettajan työvälineenä 
Jenni Decandia, Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija, Oriveden kaupunki, eTwinning-lähettiläs

Google Classroom hyötykäyttöön 
Ville Suvikas, luokanopettaja, Google sertifikoitu kouluttaja, taso 1


Henkäyksiä itsellesi
Katri Mäenpää, KM, Erityisluokanopettaja, Mindfulness-tuntetaitovalmenta, NLP practitioner, Mentaalivalmentaja

” Kaikkein parasta oli mun mielest niiku tajuta, et mä en oo nolla. Mä merkitsen ja sillee.”
- Vahvuusperustaisen opetuksen ja ohjauksen hyödyllisyys nuoren näkökulmasta 
Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Positive Psychology Practitioner 

Kasvumyönteisen oppimiskulttuurin johtaminen ja yhteisöllisyys

Markku Pelkonen, liiketoimintajohtaja ja valmentaja, Otava Oppimisen palvelut

Kirjaston monipuoliset palvelut osaksi koulun arkea ja opetusta
Itätuulen kirjaston henkilökunta 

Kiusaamisen ehkäiseminen
Anna-Kaisa Hiedanniemi, suunnittelija, MLL  

Koulun perhetyö
Salla Rosvall-Vainio ja Jaana Ramsten, koulunperhetyöntekijät, Porin perusturva lapsiperheiden palvelut

Kuinka katsomme maailmaa – eettinen ja kriittinen globaalikasvatus
Rauhankasvatusinstituutti ry:n asiantuntijat 

Käyttäytymisen häiriöt lapsuudessa, sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen ja varhaisen puuttumisen keinot

Psyk.sh (erik. lasten ja nuorten mielenterveystyö), TtM, hoitotyön lehtori Minna Kahala, Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Makramee – Ideoita alakoulun ja yläkoulun kädentaidon tunneille
Mari Kuusisto-Lahti, lankatöiden opettaja, Porin seudun kansalaisopisto


Moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen, rikosten ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
 - Ankkuri-tiimin ja perusopetuksen yksiköiden välinen yhteistyö
 
Marko Sulonen, ohjaaja, nuorisopäivystäjä, Ankkuri-tiimi, Pori sekä vuorossa oleva Ankkuri-poliisi 


Monikulttuurinen ohjaus opetuksessa
Szilvia Simon-Nagy, sosionomi (AMK), projektiasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Museoiden monipuoliset palvelut osaksi koulun arkea ja opetusta
Porin museot: Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki ja Rakennuskulttuuritalo Toivo


MYÖNTEISESTI! - tunnetaidoilla kohti yksilön ja työyhteisön hyvinvointia
Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Positive Psychology Practitioner 


en vaan pysty menemään sinne! Ovatko nepsy-piirteet yhteydessä kouluakäymättömyyteen? 
Tiina Puska, konsultoiva sairaalaopettaja


Nuorten tulevaisuusraportti 2022: Nuorten työelämäodotukset ja arvostukset
Lauri Vaara, Erityisasiantuntija, Talous ja Nuoret TAT

Nuorten työelämämaisemat ja niiden huomioiminen opetuksessa
Riikka Ahonvala, Nuorten työelämäasiantuntija, Talous ja nuoret TAT

Opettajien velvollisuudet ja mahdollisuudet toimia uhkaavissa tilanteissa
Turvanvuoksi Oy:n asiantuntijakouluttajat mm. Tomi Jokivalli, Janne Korhonen ja Tuulia Väisänen

Peda.net 25 vuotta. Nyt Juhlitaan! - Avaimet käteen -periaatteella toimintamalleja tukemaan oppimista
Jouko Jokinen, projektipäällikkö, Peda.net, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Perheiden kohtaaminen: Erilaiset perheet koulussa 
FT, johtava asiantuntija Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkosto

Positiivinen koulu!
Kaisa Vuorinen, kasvatustieteen tohtori, erityisluokanopettaja

Ryhmäyttämällä ryhmäksi
Tiia Rosnell, nuorisotyön koordinaattori, MLL:n Satakunnan piiri

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus
Antti Jokinen-Amee, opinto-ohjaaja

Tiedonsiirto perusopetuksesta toiselle asteelle  
Jari Kallioinen, erityistuen- ja ohjauksen koordinaattori, WinNova ja Klaus Hoffström, opinto-ohjaaja, ohjauspalveluvastaava, WinNova

Tietosuoja opetustoimessa
Teemu Heino, erityisasiantuntija, Porin kaupunki

Toiminnallisen oppimisen ideatyöpaja alakoulujen opettajille 
Niina Merta-Kaisjoki, luokanopettaja, Lapin koulu, Rauma 


Tulkkivälitteinen työskentely kasvatus- ja opetusalalla  
Annukka Saarenmaa, FM, FM, tulkkauksen lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tunnetaitoja pienille ja isoille 
Minna Grönqvist, KM luokanopettaja, erityisopettaja, Mf tunnetaitojen valmentaja 

Työkaluja somehäirintään puuttumiseen koulussa
Digitaalisen nuorisotyön asiantuntijat Minerva Kettukuja, Reetta Hänninen, Jenny Keilonen ja Jenni Suhonen, Sua varten somessa

Vinkkauksesta pakohuoneisiin – Kirjaston ja koulun yhteistyön jatkuva kehittäminen

Erkka Ojanen, vastaava kirjastonhoitaja Itätuulen kirjastossa

Voiko tätä tehdä diginä? Ruokakasvatuksen kätevät työkalut alakouluun
Aliisa Hyvönen, ruokakasvatuksen asiantuntija, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Voiko tätä tehdä diginä? Ruokakasvatuksen kätevät työkalut yläkouluun
Aliisa Hyvönen, ruokakasvatuksen asiantuntija, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

***

Tutustu valinnaisten koultuspajojen tarkempiin sisältökuvauksiin omilta välilehdiltään:
Aamupäivän valinnaiset koulutuspajat
Iltapäivän valinnaiset koulutuspajat 

***

Koulutuspajavalinnat ja ilmoittautuminen koulutuspajoihin tapahtuu syyskuussa 2022.
Tarkemmat koulutuspajatiedot ja tarkempi ilmoittaumisaikataulu ilmoitetaan erikseen. 


Tervetuloa marraskuussa Itätuuleen! 

 

Mikäli vallitseva tilanne syksyllä 2022 ei salli koulutusfoorumin järjestämistä lähitapahtumana, järjestetään foorumi ko. ajankohtana modifoidusti etätapahtumana niin, että aamu- ja iltapäivän yhteiset luennot striimataan osallistuville kouluille etäyhteyksin. Tämän lisäksi on tarkoitus tarjota aamupäivän ja iltapäivän koulutuspajoja etätoteutuksella. Mahdollisesta etätoteutusfoorumista informoidaan osallistujia etukäteen.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä