Järjestyssäännöt

Karvoskylän koulun järjestyssäänöt 1.8.2017

Karvoskylän koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulun sisäinen järjestys, työrauha ja viihtyvyys sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Järjestyssäännöt perustuvat lakeihin ja ovat voimassa koulussa, retkillä ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on ohjata oppilasta vastuullisuuteen sekä toisen ihmisen ja ympäristön huomioimiseen. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluun. Järjestyssäännöt perustuvat lakeihin ja asetuksiin. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen ja velvollinen puhdistamaan tai järjestämään sotkemansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden.

Hyvä käytös

- Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti ja käytän asiallista kieltä.

- Noudatan hyviä ruokailutapoja. Maistan kaikkia ruokia.

- Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

- Noudatan annettuja ohjeita ja sovittuja aikatauluja.

- En tuo kouluun päihteitä enkä vaarallisia esineitä.

- Kunnioitan ihmisten erilaisuutta. En kiusaa enkä uhkaa ketään.

- Vältän voimakkaiden hajusteiden käyttöä koulussa.

- Keskityn opiskeluun ja annan kaikille työrauhan

- Huolehdin siisteydestä ja siivoan jälkeni.

Oleskelu ja liikkuminen

- Välitunneilla pysyn välituntialueella.

- En poistu luvatta koulun alueelta koulupäivän aikana.

- Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä.

- Pyöräillessäni käytän pyöräilykypärää.

Turvallisuus

- Kerron opettajalle, jos huomaan, että jotakin on rikkoutunut. Kohtelen koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta erityisellä huolellisuudella.

- Säilytän polkupyörät ja sukset niille osoitetuilla paikoilla.

- En heittele lumipalloja välituntialueella.

- Välituntileikeissä ja -peleissä toimin yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan enkä vaaranna omaa ja muitten terveyttä toimillani. Kiistatapauksissa pyydän opettajan selvittämään tilanteen.

- Koululla on tallentava kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- Käytän mobiililaitteita ja matkapuhelimia oppitunneilla tai muun opetuksen aikana opettajan antamien ohjeiden mukaan. (Tiedote omien laitteiden käytöstä on koulun kotisivuilla Pedanetissä)

Päihteet ja vaaralliset esineet

- En tuo kouluun alkoholia, tupakkaa, tupakkatuotteita, huumausaineita, teräaseita, ampuma-aseita, tulentekovälineitä tai vastaavia asioita tai esineitä.

Kurinpito

- Kurinpitokeinojen käyttämisestä määritellään erillisessä suunnitelmassa (Perusopetuslaki).

- Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.

- Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ja häirinnästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille.

Järjestyssääntöjen noudattaminen lisää kouluviihtyvyyttä!

Liite: Karvoskylän koulun välituntialue

Koulun välituntialue rajoittuu koulun tonttia ympäröiviin aitoihin. Vaijeriradalle saa mennä sovitun vuoron aikana. Koulun kaukaloon ja pururadalle oppilaat saavat mennä opettajan erikseen antamalla luvalla, koska ne eivät kuulu välituntialueeseen. Pyöräilykatos ei ole välituntialuetta.