YHR kokousmuistiot

YHR - yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä

Yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja opiskelijaryhmien hyvinvointia. Sen lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta sekä esteettömyydestä. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden, huoltajien, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Ryhmä kokoontuu syyslukukauden alussa rehtorin kutsusta ja tämän jälkeen kokouksessa sovitaan seuraava kokousaika.