ENA1

Insights 1

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA 1)

 
Aihepiirit
  • Nuorten elämä
  • Opiskelu
  • Perhe
  • Suomalaisuus ja paikallisuus
  • Englanti globaalina kielenä

Rakenteet
  • Lauseenmuodostuksen perusteet
  • Aikamuodot
  • Tulevan ajan ilmaiseminen
  • Konditionaalit
  • Liitekysymykset