Ajankohtaista

Ajankohtaista

TULEVIA TAPAHTUMIA / HUOMIOITAVA'

- Syysloma 23.-29.10.2023

LUKUVUODEN LOMA-AJAT ja VAPAAPÄIVÄT

Loma Aika
Syysloma 23.10.2023 - 29.10.2023
Joululoma 23.12.2024 - 07.01.2024
Talviloma 19.02.2024 - 25.02.2024
Pääsiäisloma 29.03.2024 - 01.04.2024
Itsenäisyyspäivä KE 6.12.2023
Vapunpäivä KE 1.5.2024
Helatorstai  TO 9.5.2024


LIIKENNEASIAA
HUOLEHTIKAA SIITÄ, ETTÄ PYÖRÄILIJÖILLÄ ON KYPÄRÄT PÄÄSSÄ!


SYKSYN EDETESSÄ MUISTAKAA MYÖS HEIJASTIMET !!!!

POISSAOLOT
Ilmoittakaa oppilaan poissaolosta aina ensimmäisenä päivänä Wilmaviestillä, jos se ei ole mahdollista niin sitten soittamalla tai tekstiviestillä koululle ennen koulupäivän alkua.
 

VANHEMPAINYHDISTYS
Koulumme tukena toimii innostunut ja aktiivinen vanhempainyhdistys. Ryhmä ottaa joukkoonsa mielellään uusia jäseniä. Lukuvuoden aikana järjestämme oppilaille ja huoltajille yhteisiä tilaisuuksia vanhempainyhdistyksen kanssa.

Yhteyshenkilö / puheenjohtaja Tiina Teinilä


LIIKUNTA
Liikuntatunneille asianmukainen vaatetus:

  • Ulkoliikuntaan verryttely- / tuuli- / ulkoilupuku sekä sopivat jalkineet (+ vaihtopaita)
  • Sisäliikuntaan shortsit / verryttelyhousut /trikoot sekä T-paita


KÄSITYÖ
Käsityöpäivinä on hyvä pukeutua asianmukaisesti.

ODOTUSTUNTI
Kyydityksessä oleville oppilaille saattaa tulla ns. odotustunteja, mikäli kyyti ei lähde heti koulupäivän päätyttyä. Koulu järjestää valvonnan odotustunnin ajaksi. Odotustunnilla oppilas on koulun vastuulla eli oppilas ei saa silloin poistua koulusta. Jos vanhemmat hakevat lapsen, siitä on tiedotettava kirjallisesti tai suullisesti opettajalle / odotustunnin valvojalle.

Aamulla kuljetusoppilaat odottavat koulupäivän alkua välituntialueella, joka on koulun takapiha. Erikseen voidaan antaa ohjeet tulla sisälle, mikäli sääolosuhteet ovat huonot. Mahdollisuuksien mukaan he voivat halutessaan osallistua koulun aamukerhojen toimintaan.


VÄLIPALA
Oppilaille olisi hyvä varata mukaan pientä välipalaa pitkinä koulupäivinä, jotka kestävät klo 14.50 asti. Välipalavälitunti on klo 12.45 – 13.05. Tattaran koulun tuki ry tarjoaa kahtena iltapäivänä TI ja KE välipalan. 


KIRJASTO
Oppilailla on mahdollisuus lainata kirjoja omasta koulukirjastosta. Oppilas on vastuussa lainaamistaan kirjoista.

 

OPPILASKUNTA
Koulullamme toimii oppilaista koostuva oppilaskunta, johon on valittu joka luokalta yksi edustaja (yhteensä 6 oppilasta). Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin.

Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Toimimalla oppilaskuntatyössä oppilas voi harjoitella erilaisia osallistumis- ja vaikuttamistaitoja.


OHJE ESINEVAHINGON KORVAUSVELVOLLISUUDESTA KOULUISSA JA VARHAISKASVATUKSESSA

Nakkilan koulun oppilaiden ja varhaiskasvatuksen hoidossa olevan lapsen henkilökohtaisen omaisuuden korvaamisessa lähtökohtana
on, että jokainen vastaa itse itselleen aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvauksen saaminen vaatii vastuuperusteen ja korvattaviin tapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia.

Mikäli oppilaalle sattuu esinevahinko oppitunnilla opetustilanteessa, esimerkiksi liikuntatunnilla rikkoutuneet silmälasit tai luonnontieteiden tunnilla aineen roiskahtaminen vaatteille, kunta voi korvata vahingon vastaanotettuaan oppilaan korvaushakemuksen ja koulun selvityksen vahingosta. Kunta ei korvaa opetustilanteessakaan rikkoutunutta omaisuutta:
- mikäli oppilas on toiminut vastoin koulun antamia ohjeita
- välitunnilla vahingoittunutta omaisuutta
- koulun naulakkotiloihin jätettyä omaisuutta
- koulumatkalla vahingoittunutta omaisuutta
- kotivakuutuksen omavastuuosuutta
- oppilaiden omasta halustaan kouluun tuomaa, opetukseen
 liittymätöntä omaisuutta esim. matkapuhelimia tai kameroita

Varkaustapaukset koulussa

Koulussa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuneet varkaudet ovat asianomistajarikoksia, joista tulee tehdä rikosilmoitus poliisille.
Koulu tai varhaiskasvatus pyrkii myös itse selvittämään varkaustapausta, mutta rikosilmoituksen tekee vahinkoa kärsinyt tai
hänen huoltajansa.

Oppilaan aiheuttamat vahingot

Oppilas tai lapsi on vahingonkorvauslain mukaan velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle, toisen oppilaan tai lapsen tai
koulun henkilökunnan tai ulkopuolisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon vahingon aiheuttajan korvausvastuulla.
Mikäli lapsi tai oppilas toimii vastoin koulun tai varhaiskasvatuksen sääntöjä ja ohjeita tai voidaan osoittaa, että hän on tahallisesti
aiheuttanut vahinkoa kaupungin omaisuudelle, voidaan oppilas tai lapsi asettaa korvausvelvolliseksi. Esimerkkeinä tällaisista
vahingonteoista ovat koulun irtaimiston tahallinen rikkominen tai naarmuttaminen, nahistelun seurauksena syntyneet koulun tai
varhaiskasvatuksen omaisuuden vahingoittamiset kuten ikkunoiden rikkomiset tai muut vastaavat tahalliseksi osoitettavat teot.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä