Päivähoito ja esiopetus

Päivähoito ja esiopetus Marttilassa

Lasten päivähoidon tarkoituksena on lakisääteisten päivähoitopalveluiden järjestäminen alle kouluikäisille. Palvelut Marttilassa tuotetaan tällä hetkellä päiväkotihoitona, ryhmäperhepäivähoitona ja lastenhoidon tukena. Päivähoidon tavoitteena on tukea perheiden kasvatustehtävää ja edistää lapsen tasapainoista kehitystä.

Erityispäivähoito

Erityispäivähoitoa toteutetaan integroidusti osana tavallista päivähoitotoimintaa. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan tehostetun- tai erityisentuensuunnitelma yhteistyössä vanhempien, lasta hoitavan henkilökunnan ja lapsen kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Erityislastentarhanopettajan palvelua hankitaan ostopalveluna kaksi päivää/viikko Kosken Tl kunnalta. Erityislastentarhanopettaja toimii päivähoidossa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ohjauksen tukena.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienissä ryhmissä tapahtuvaa kodinomaista päivähoitoa.

Perhepäivähoitajan ryhmään voi kuulua 4-5 lasta. Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle
kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidon hoitomuotoja ovat:

– Perhepäivähoito hoitajan kodissa (ei tällä hetkellä käytössä Marttilassa)
– Perhepäivähoito lapsen kodissa (ei tällä hetkellä käytössä Marttilassa)
– Kolmiperhepäivähoito, jossa 2-4 kotia muodostaa hoitorenkaan (ei tällä hetkellä käytössä Marttilassa)
– Ryhmäperhepäivähoito kunnan järjestämissä tiloissa

Yksityiset perhepäivähoitajat

Tietoja yksityisistä perhepäivähoitajista saa päivähoitotoimistosta varhaiskasvatusjohtajalta.

Ilmoitusvelvollisuus: Yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista (varhaiskasvatuslaki 28 §). Kunnassa valvontaviranomaisena on sivistyslautakunta.

Esiopetus

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille viitenä päivänä viikossa kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Esikoulu toimii Marttilan koulun tiloissa (Metsäniityntie 11). 6-vuotiaiden päivähoito on keskitetty Esikkoon. Henkilöstö: esikoulun opettaja ja 1-2 hoitajaa.

Leikkikenttätoiminta

Kirkonkylän leikkikenttä sijaitsee seurakuntatalon (os. Kirkkotie 3) vieressä. Leikkikentällä järjestetään kesällä yhteistyönä MLL:n Marttilan yhdistyksen kanssa valvottua leikkikenttätoimintaa. Toiminnasta ilmoitetaan tarkemmin keväällä joka talouteen jaettavassa Marttila-tiedotteessa.

Ollilan leikkikenttä sijaitsee Nuorisoseurantalon (os. Härkätie 1461) vieressä. Leikkikentällä ei ole järjestettyä leikkikenttätoimintaa.

Finneminne-leikkipuisto sijaitsee Härkätien Kievarin piha-alueella, osoite Härkätie 371. Toimintoja on kaikenikäisille lapsille ja vähän isommillekin.

Koululaisten hoidosta perittävä päivähoitomaksu

Mikäli koululainen tarvitsee hoitoa koulun loma-aikoina, maksu peritään korkeimman kokopäivähoitomaksun mukaan eli maksu on 290 €/kuukausi.

Päivähoitopaikan hakeminen

Hoitokausi on vuosittain 1.8.-31.7., mutta päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Kunta päättää hoitopaikasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä