Sääksjärven koulu

Sääksjärvellä tapahtuu

Kanavan koulun vaikutuksista Sääksjärven koulun oppilaaksiottoalueeseen

Kanavan koulun myötä muuttuvat oppilaaksiottoalueet vaikuttavat merkittävästi lähes jokaiseen Lempäälän peruskouluun

Vaikutukset Sääksjärven kouluun ovat pähkinänkuoressa seuraavia:

  • Sääksjärven koulun oppilaaksiottoalue laajenee nykyisen lisäksi Kiimakallion alueelle elokuussa 2021.
  • Sääksjärven koulun nykyiset alaluokkien oppilaat jatkavat Sääksjärven koulussa koko perusopetuksen ajan.
  • Kiimakallion alueella asuvat alaluokkien oppilaat siirtyvät Sääksjärven kouluun 8/2021 alkaen ja jatkavat Sääksjärven koulussa koko perusopetuksen ajan.

 

  • Lukuvuonna 2019-2020 Sääksjärven koulun 7.-luokan aloittaneet Kuljun koulusta tulleet oppilaat vaihtavat Hakkarin kouluun elokuussa 2021. Oppilaat aloittavat siis 9.-vuosiluokan Hakkarin koulussa. Vaihto ei koske Kiimakallion alueella asuvia oppilaita. He jatkavat Sääksjärven koulussa koko perusopetuksen ajan.
  • Lukuvuonna 2020-2021 Sääksjärven koulun 7.-luokan aloittaneet Kuljun koulusta tulleet oppilaat vaihtavat Hakkarin kouluun elokuussa 2021. Oppilaat aloittavat siis 8.-vuosiluokan Hakkarin koulussa. Vaihto ei koske Kiimakallion alueella asuvia oppilaita. He jatkavat Sääksjärven koulussa koko perusopetuksen ajan.

 

  • Muualla kuin Kiimakallion alueella asuvat Kuljun koulun oppilaat aloittavat 7. luokan Hakkarin koulussa elokuussa 2021.

Lisätietoa asiasta sivulta https://www.lempaala.fi/kasvatus-ja-opetus/esi-ja-perusopetus/tietopankki/oppilaaksiottoalueet/ ja alla olevasta opetuspäällikkö Lahtisen tiedotteesta.

Jussi Karjalainen, vs rehtori

 

Esitys uuden vuosiluokkien 7 - 9 koulun, Kanavan koulun, vaikutuksista Lempäälän kunnan oppilaaksiottoalueisiin

Uuden vuosiluokkien 7 - 9 koulun, Kanavan koulun, käyttöönotolla 1.8.2021 on vaikutuksia Lempäälän kunnan koulujen oppilaaksiottoalueisiin. Oppilaaksiottoalueiden muutoksen myötä fyysinen oppimisympäristö paranee noin 700 oppilaalla. Lisäksi uuden koulun myötä kunta voi luopua osasta vuokra- ja leasingtiloja.

Esityksessä oppilaaksiottoalueiden muutoksista esioppilaiden ja vuosiluokkien 1 - 6 oppilaiden osalta muutos kohdistuu Sääksjärven ja Kuljun väliseen rajaan. Sääksjärven yhtenäiskoulun esioppilaiden ja vuosiluokkien 1 - 6 oppilaiden määrää voidaan lisätä, koska vuosiluokkien 7 - 9 oppilaat vähenevät ja yhtenäiskoulu tarvitsee toimiakseen riittävän oppilaspohjan. Oppilasmäärän ja kulkuyhteyksien kannalta tarkasteltuna oppilaaksiottorajaa esitetään muutettavaksi Kiimakallion alueen osalta. Muutos koskee noin 130 oppilasta, jotka siirtyisivät Kuljun koulusta Sääksjärvelle. Kun siirtyvät oppilaat tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, voidaan siirtymistä monin tavoin valmistella ja helpottaa (esim. ryhmäjakojen ja tutustumiskäyntien avulla).

Vuosiluokkien 7 - 9 osalta muutos koskee esityksen mukaan erityisesti Lempoisten, Kuokkalan, Kelhon, Mattilan, Lastusten, Nurmen ja Säijän kouluja käyviä tai käyneitä vuosina 2006 - 2008 syntyneitä oppilaita. He pääsevät aloittamaan lukuvuoden 2021-2022 uudessa Kanavan koulussa. Lisäksi esityksen mukainen muutos koskee Kuljun koulusta vuosiluokille 7 - 9 Sääksjärven kouluun siirtyneitä vuosina 2006 ja 2007 syntyneitä oppilaita, jotka eivät asu esityksen mukaisesti Sääksjärven oppilaaksiottoalueella. He siirtyvät Hakkarin kouluun, josta siirtyy noin 300 oppilasta Kanavan kouluun. Esitysten mukaisten muutosten jälkeen muodostuisi Lempäälään koulupolut, joissa Sääksjärvi tulee toimimaan vuosiluokkien esi - 9 yhtenäiskouluna, Kuljun ja Moision oppilaat jatkavat vuosiluokille 7 -9 Hakkariin ja Kanavan kouluun vuosiluokille 7 - 9 tultaisiin Lempoisten, Kuokkalan, Kelhon, Mattilan, Lastusten, Nurmen ja Säijän kouluilta.

Huoltajat voivat hakea oppilaalle oikeutta jatkaa opiskelua nykyisessä koulussa erityisistä syistä, joita voivat olla esimerkiksi sisarussuhteet, painotukset tai koulumatkoihin liittyvät seikat. Huoltajille järjestetään infotilaisuudet oppilaaksiottorajojen muutoksista 5. (Hakkarin koulun auditorio) ja 6.11.2019 (Kuljun koulun ruokasali, sisäänkäynti seurakunnan/Majakan ulko-ovesta) klo 17-18.30. Lempäälän kunnan sivistyslautakunta päättää oppilaaksiottoalueista 26.11.2019.

Lisätietoja: Opetuspäällikkö Marko Lahtinen, puh. 044 4863518, marko.j.lahtinen@lempaala.fi