Sääksjärven koulu

Sääksjärvellä tapahtuu

Purkutyömaa aiheuttaa kulkureittimuutoksia

Sääksjärven koulun vanhojen rakennusten purkutyöt käynnistyvät työmaa-alueen rajauksella 23.20. alkaen. Työmaa rajataan vaneriaidalla ja aita estää kulkemisen ja oleskelun työmaa-alueella. Liitteenä olevassa kartassa on punaisella merkitty työmaa-alue ja sinisellä reitit, mitä pitkin koulun pihalle pääsee. Pyörätelineet pysyvät pääosin vanhoissa paikoissa.

Jussi Karjalainen, vs. rehtori

Liitteet:

Kulkureitit, 2_11_2020.pdf

Vuosiluokkien 7-9 oppilaiden koulupaikat lukuvuonna 2021-2022  

Uusi yläkoulu, Kanavan koulu, valmistuu lukuvuodeksi 2021-2022 

Lempäälän kuntaan valmistuu uusi yläkoulu, Kanavan koulu, jonka selkiyttää kunnan koulupolut ja parantaa kaikkien kunnan noin 1200 yläkoululaisen opiskeluolosuhteita. Tällä viestillä haluamme varmistaa, että kaikki huoltajat ovat tietoisia tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Uusien tasapainoisten ja toimivien ryhmien muodostaminen sekä toimivien työjärjestyksien rakentaminen edellyttää monenlaisen taustatiedon kokoamista (mm. valinnaisaineista) sekä opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyötä ja oppilastuntemusta. Haluamme käynnistää tämän ison työn hyvissä ajoin, jotta keväällä on aikaa orientoida ja tutustuttaa oppilaita osin uusiin kouluihin ja luokkiin. Lisätietoa Kanavan rakentumisesta löytyy verkkosivulta https://www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/kehittamistoiminta/rakennushankkeet/kolmas-ylakoulu/ 

Kanavan koulun mukanaan tuomat muutokset oppilaaksiottoalueisiin 

  • Lukuvuodesta 2021-2022 eteenpäin Sääksjärven koulu toimii yhtenäiskouluna esiopetuksesta 9. luokalle. Käytännössä tällä hetkellä kuudetta luokkaa Sääksjärvellä käyvistä oppilaista koulussa jatkavat Sääksjärven oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. Oppilaaksiottoalueiden raja Kuljun ja Sääksjärven koulujen välillä siirtyy etelään siten, että uusi raja noudattaa Tampereetien itäpuolella valtatie 3:n yhdystietä ja länsipuolella Kiimakalliontietä Härkilevontielle ja sen kuviteltua jatketta länsi-lounaaseen. Käytännössä useimmat Kuljun koulun oppilaaksottoalueella asuvat Sääksjärven koulun 7. ja 8. luokkalaiset siirtyvät Hakkarin kouluun. 
  • Kuljun ja Moision oppilaaksiottoalueilta oppilaat jatkavat Hakkarin kouluun vuosiluokille 7 -9 
  • Muista Lempäälän kunnan alakouluista (Lempoinen, Kuokkala, Kelho, Lastunen, Mattila, Nurmi ja Säijä) jatketaan yläluokille Kanavan kouluun. 

Katso tarkemmin karttaliitteestä

Opetusryhmien muodostaminen 

Tulevista luokista ja opetusryhmistä tiedotetaan huhtikuun alussa. Jos huoltajilla on aikomus hakea oppilaalle opiskeluoikeutta toissijaiseen kouluun (eli kouluun, johon oppilas ei Väestörekisterikeskuksen mukaisen asuinpaikan mukaan menisi), tulee hakemukset toimittaa 31.1.2021 mennessä. Lomake löytyy verkkosivulta https://www.lempaala.fi/kasvatus-ja-opetus/esi-ja-perusopetus/perusopetus/ 

Kullakin koululla järjestetään vanhempainiltoja kevään 2021 aikana. 

Painotusluokat 

Painotusluokalla (liikuntaluokka tai englanninkielinen opetus) opiskeleva oppilas voi jatkaa painotusluokassa, vaikka asuinpaikan perusteella koulu vaihtuisi. Jos oppilas haluaa vaihtaa koulua, olkaa ystävällisiä ja olkaa yhteydessä koulunne rehtoriin 22.12.2020 mennessä. Lukuvuonna 2021-2022 joustavaa perusopetusta (JOPO) järjestetään Lempäälän kunnassa ryhmässä, johon mahtuu 18 oppilasta. Ryhmään hakemisesta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille tarkemmin talven aikana. Intensiivisen tuen luokkien toiminta Lempäälän kunnassa jatkuu. 

Valinnaisaineet 

Oppilaat valitsevat valinnaisaineita Lempäälän opetussuunnitelman mukaisesti. 

Tiedotustilaisuus valinnaisaineista nykyisille seitsemännen luokan oppilaiden huoltajille järjestetään etäyhteyksin 27.10. klo 18-19. Linkki tilaisuuteen lähetetään Wilma-viestillä. 

Nykyiset kahdeksannen luokan oppilaat tekevät lyhyen valinnaisaineen valinnat keväällä 2021. 

 

Yhteistyöterveisin ja hyvää syksyä toivottaen, 

Marko Lahtinen 

Opetuspäällikkö 

Sääksjärven osayleiskaava #yhdessä

Sääksjärven koulun 3., 6. ja 9. luokan oppilaat toteuttivat viikolla 38 monialaisen oppimiskokonaisuuden, Sääksjärven yleiskaava. MOK:n aikana oppilaat tutustuivat kaavoitukseen, kaavoitusarkkitehdin työhön ja ideoivat oman asuinympäristönsä, Sääksjärven tulevaisuutta. 

Oppimiskokonaisuus huipentui torstaina 17.9. pidettyyn esittelytilaisuuteen, mikä toteutettiin liikuntahallissa ja Teamsissa. 

Lasten ja nuorten ideoita Sääksjärven kehittämiseksi on alla olevissa tiedostoissa.

Jussi Karjalainen, vs. rehtori

Liitteet:

9. luokkien esitys
3. luokkien esitys
6. luokkien esitys

LUKUVUODEN 2020-21 ESKAREIDEN JA TULEVIEN YKKÖSTEN ASIAA

Valtakunnan koronalinjausten ja kokoontumisrajoitusten pohjalta elokuussa Sääksjärven koulussa aloittaville eskarilaisille tai ykkösille ei tänä keväänä pidetä tutustumispäivää eikä heidän huoltajilleen vanhempainiltaa. Jos koulut pääsevät kesän jälkeen aloittamaan normaalisti, opettajat pitävät vanhempainillan elokuun aikana mahdollisimman pian koulun alkamisen jälkeen. Tiedotamme esi- ja peruskoulun aloittamiseen liittyvät asiat wilman ja sähköpostin välityksellä. 

Tulevien eskareiden oppilasryhmien ja huoltajien sähköpostiosoitteiden lopputarkistus on nyt tällä viikolla (vko 19) meneillään ja loppuviikolla pääsemme todennäköisesti lähettämään tarkennettuja tietoja erillisillä ryhmäkohtaisilla viesteillä. Niihin koteihin, joiden sähköpostiosoitteita ei ole tiedossamme lähetämme kirjepostia. Vanhasta kokemuksesta tiedän, että kirjepostin kulkuun saattaa mennä puolitoistakin viikkoa.

Nykyisten eskarilaisten sijoittautumisesta 1. luokille lähetämme oppilaskohtaisen Wilma-viestin erikseen viimeistään viikolla 20.

Jussi Karjalainen, vs rehtori
040 133 7206

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä