Kirkonkylän koulu

Tiedotteita koronavirukseen varautumisesta


Ilmoitus koulujen toiminnan rajoittamisesta 16.3.2020

Suomen valtioneuvosto on 16.3.2020 päättänyt siirtymisestä valmiuslain piiriin nopealla aikataululla. Valtioneuvoston linjaus on, että varhaiskasvatus ja sen yhteydessä annettava esiopetus jatkuvat normaalisti. Perusopetusta järjestetään esiopetuksen ja luokkien 1-3 osalta niille lapsille, keiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Muiden osalta siirrytään etäopetukseen 18.3.-13.4.2020 välisellä ajalla.

Selvitämme tarkemmin tiistain 17.3.2020 aikana, keitä opetuksen jatkuminen lähiopetuksena koskee. Linjauksesta johtuen saatamme joutua keskittämään opetusta, ja määräämään oppilaan lähikouluksi oman koulun sijaan väliaikaisesti toisen koulun.

Laukaan kunnan perusopetuksessa on valmistauduttu koulujen sulkemiseen, ja koulut antavat oppilaille ja huoltajille ohjeet etäopetuksen toteuttamisesta 17.3.2020. Ohjeet annetaan Wilman kautta, ja ensisijaisena viestintäkanavana poikkeustilanteessa ovat Wilma ja koulun kotisivut.

Kouluruokailu järjestetään niille oppilaille, joiden koulunkäynti jatkuu 18.3.-13.4.2020. Samoin koulukuljetusten piiriin kuuluville järjestetään kuljetukset. Tässä huomioidaan mahdolliset lähikoulumuutokset.

Koulujen henkilökunta järjestää lähiopetuksen niille oppilaille jotka ovat koulussa, sekä etäopetusta niille lapsille, jotka eivät ole lähiopetuksessa. Lapsenne opetusta koskevissa kysymyksissä olkaa yhteydessä Wilman kautta oppilaanne luokanopettajaan tai luokanohjaajaan.


Jussi Silpola Juha Tolonen

Opetuspäällikkö Sivistysjohtaja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeustilanteiden varalle on annettu Laukaan kunnan perusopetuksessa aiemmin seuraavat ohjeet:

 • Ohje epäiltyjen sairaustapausten osalta ja ohjeet oppilaille, koteihin ja henkilökunnalle sairauden leviämisen ehkäisemiseksi sähköpostilla 2.3.
 • Henkilöstöpäällikön välittämä KT:n yleisohje sähköpostilla 5.3.
 • Opetushallituksen ohje matkustamisesta ja matalan kynnyksen töistä poisjäämisestä, sekä oppilaan poissaololuvan myöntämistä varten annettu sähköpostilla 12.3. (www.opetushallitus.fi)

Näiden lisäksi ohjeistetaan seuraavaa 12.3. alkaen:

TOIMEPITEET TARTUNTATAUDIN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

 • Kouluun ei tulla sairaana. Flunssaoireiden ilmaantuessa jäädään kotiin matalalla kynnyksellä
 • Käsi- ym hygieniasta huolehditaan tarkasti aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Kaikki kouluun suuntautuvat ulkopuoliset ryhmävierailut siirretään myöhemmäksi tai perutaan.
 • Koululaisten retket koulun ulkopuolelle perutaan rehtorin harkinnan mukaan, jos niissä on tiedossa riski tautitartunnan leviämiseen. Esim. luokan metsäretkeä ei tarvitse perua, mutta retki paikkaan jossa altistutaan suurelle määrälle ihmiskontakteja, perutaan.
 • Suuret yleisötilaisuudet, kuten esim. vanhempainillat perutaan toistaiseksi
 • Aiemmin annetut ohjeet toteutetaan tarkasti

VARAUTUMINEN KOULUN SULKEMISEEN

- Koulun toiminta keskeytetään sivistysjohtajan päätöksellä seuraavissa tapauksissa:

 • Toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä
 • Jos henkilökuntaa on pois sairauden tai karanteenin takia niin paljon, että opetuksen järjestäminen ei onnistu.
 • Jos oppilaita on karanteenissa tai poissa niin suuri määrä, että opetuksen järjestäminen ei ole tarkoituksenmukaista.
 • Koulun sulkemisaika päätetään tapauskohtaisesti, mutta sulkemistilanteessa pitää varautua vähintään viikon kestävään poikkeustilanteeseen.
 • Koulu varautuu viestimään mahdollisessa koulun sulkemistilanteessa ensisijaisesti Wilman ja koulun kotisivujen kautta, mutta tarvittaessa puhelimitse kaikille huoltajille.
 • Koulu varautuu viestimään koko henkilökunnalle mahdollisimman nopealla viestintätavalla, esim. puhelimen WhatsApp-sovelluksella tai tekstiviestiryhmillä.
 • Oppilaat vievät kaikki koulukirjansa kotiin säilytykseen, siltä varalta, että koulu joudutaan sulkemaan.
 • Oppilaiden poissaolon tai koko koulun sulkemisen varalle suunnitellaan opetuksen järjestämistavat. Oppilaille lähetetään tehtävät ja opiskeluohjeet Wilman tai muun sähköisen viestintäkanavan tai oppimisympäristön kautta, koulukohtaisesti mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla.
 • Koulut varautuvat tukiopetuksen määrän kasvuun. Tukiopetuksen tarve harkitaan tilanteen mukaan.
 • Digitutor-koordinaattori valmistelee ohjeistusta etäopetusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.

TIEDOTTAMINEN

 • Koulun rehtori päivittää aiemmin koteihin lähetetyn tiedotteen tiedoilla koulun varautumisesta ja oppilaille annetuista ohjeista. Tiedot lähetetään koteihin wilmalla viimeistään perjantaina 13.3.2020, ja tallennetaan koulun kotisivuille.
 • Huoltajia kehotetaan päivittämään mahdollisesti muuttuneet yhteystietonsa, ja seuraamaan Wilmaa ja koulun kotisivuja ajantasaisen tiedon saamiseksi. Myös muita kunnan viestintäkanavia tullaan käyttämään poikkeustilaviestinnässä. Huoltajia kehotetaan seuraamaan kunnan kotisivuja ja facebook –sivua.
 • Tiedottamisesta huolehtii koteihin, henkilökuntaan ja oppilaisiin nähden rehtori, koulun ulkopuolelle opetuspäällikkö. Näin turvataan rehtorin työrauha oman koulun asioiden hoitamisessa.
 • Poikkeustilanteissa konsultoidaan perusopetuksen opetuspäällikköä tai sivistysjohtajaa. Tarvittaessa rehtori tekee itsenäisen päätöksen parhaan saatavilla olevan tiedon ja tilanteen vaatimusten mukaan, tavoitteena oppilaiden ja henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden suojaaminen.

Laukaassa 12.3.2020

Jussi Silpola

Opetuspäällikkö

Päivityksiä 13.3.
Oppilaiden palatessa ulkomaan matkalta suositus on, että oppilaan huoltaja hakee oppilaalle kahden viikon poissaololuvan. Opetus järjestetään aiempaa etäopetusohjetta noudattaen.

TIEDOTE TILOJEN KÄYTÖSTÄ 13.3.2020 ALKAENLaukaan kunnan tiloissa kuten liikunta- ja kuntosaleilla, nuorisotiloissa ja kirjastoissa tapahtuvat tilaisuudet perutaan 13.3.2020 alkaen. Kunnan tilojen liikuntasalien, teknisten tilojen iltakäyttö perutaan. Tämä koskee myös koulun ulkopuolisten ryhmien päivävuoroja.

Terveisin

Laukaan kunta tilapalvelu

Mikäli asiaan liittyen on kysyttävää tai tarvitsette apua tilojen sulkemiseen liittyen, puh 040 664 7440.

 
Tiedote kotiin koronaviruksesta:

Hyvät huoltajat!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kehottanut opetuksen järjestäjiä tarkistamaan tartuntatauteihin ja epidemioihin varautumista koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien ajantasaisuus on tarpeen varauduttaessa koronaviruksen aiheuttaman epidemian mahdollisuuteen.

Laukaassa seurataan aktiivisesti THL:n ja seututerveyskeskuksen ohjeistuksia ja tiedotteita aiheesta, joihin voitte myös itse tutustua alla olevista linkeistä. Noudatamme terveysviranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Olemme päivittäneet henkilökunnan ohjeistuksen viruksen mahdollisen leviämisen varalta, ja henkilökunta on ohjeistettu toimimaan tilanteessa, jossa epäillään mahdollisuutta koronavirustartunnasta. Käytännössä otamme koronavirusepäilyn tullessa esiin yhteyttä huoltajaan sekä seututerveyskeskukseen. Oppilas odottaa huoltajaa valvottuna erillisessä tilassa ja huoltaja hakee lapsen kotiin ja toimii seututerveyskeskuksen ohjeiden mukaan. Jos epäily tartunnasta osoittautuu seututerveyskeskuksen vahvistamana oikeaksi, teemme päätökset toimenpiteistä yhdessä terveydenhoitohenkilöstön ja kunnan valmiusryhmän kanssa.

Oppilaita on muistutettu oikeanlaisesta hygieniasta sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi, sekä kerrottu että koulussa on varauduttu mahdollisen sairauden leviämisen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin.

Koulumme yhteyshenkilö asiaa koskevissa kysymyksissä on: Marko Samula 040 8349745, marko.samula@laukaa.fi

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot: Heta Rantanen puh: 040 5494 165, 0142678517, s-posti: heta.rantanen@seututk.fi

Paikallisen terveydenhuollon yhteystiedot:

Laukaan ilta- ja viikonloppupäivystys
014 267 8562

Kantolantie 12
41340 Laukaa

Ma–to klo 16–20
Pe klo 15–20
Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 8–18

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Soita aina ensin: 116117 Päivystysapu, Jos Päivystysapu-numero ei toimi, soita päivystyksen puhelinneuvonnan numeroon 014 269 2200. 

Keskussairaalantie 19
40620 Jyväskylä

Arkisin klo 16–8
Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä koko vuorokauden

Lisätietoja aiheesta löydätte seuraavista linkeistä:

Tietoa koronaviruksesta:https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Ohjeet infektioiden ehkäisyyn: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminenKeski-Suomen seututerveyskeskuksen tiedote 2.3.2020

Ajankohtaista koronaviruksesta

Julkaistu 2.3.2020 klo 10.41

 

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin vain lieviä oireita.

 

Terveydenhuollon ammattilaiset on ohjeistettu toimimaan tartuntaepäilyjen varalta myös Seututerveyskeskuksen terveysasemilla. Toimintaohjeita päivitetään tarpeen mukaan tautiin liittyvän tiedon karttuessa.

 

Jos epäilet tartuntaa

Jos olet matkustanut epidemia-alueella ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, tai jos olet ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua, toimi näin:

 • Pysy kotona taudin leviämisen välttämiseksi ja ota aina ensin puhelimitse yhteyttä paikallisen sairaalan tai terveyskeskuksen päivystykseen, mistä saat tarvittavat toimintaohjeet. Selkeät tartuntaepäilyt ohjataan tutkittavaksi keskussairaalaan.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

 

Lasten kanssa on hyvä käydä kotona läpi käsienpesun sekä infektioiden tarttumista ehkäisevät toimenpiteet. Tiedotamme teitä mahdollisten jatko-ohjeistusten osalta.

 

Ajankohtaista

Luokat ja opettaja 2020-2021

1A Tuula Nissinen 1B Elisa Mustonen 1C Salla Kolari 1D Tiina-Maria Syrjämäki 1E Sanna Kovanen 1F Krista Lindgren 2A Elina Savijärvi 2B Virpi Vekkeli 2C Mari Kauppinen 2D Päivi Oivo  3A Jarmo Puttonen 3B Jenni-Janika Lonnakko 3C Hannamari Laitin...

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko23

1 June 2020 Thursday
2 June 2020 Thursday
3 June 2020 Thursday
4 June 2020 Thursday
5 June 2020 Thursday
6 June 2020 Thursday
7 June 2020 Thursday

Viikko24

8 June 2020 Thursday
9 June 2020 Thursday
10 June 2020 Thursday
11 June 2020 Thursday
12 June 2020 Thursday
13 June 2020 Thursday
14 June 2020 Thursday

Viikko25

15 June 2020 Thursday
16 June 2020 Thursday
17 June 2020 Thursday
18 June 2020 Thursday
19 June 2020 Thursday
20 June 2020 Thursday
21 June 2020 Thursday

Viikko26

22 June 2020 Thursday
23 June 2020 Thursday
24 June 2020 Thursday
25 June 2020 Thursday
26 June 2020 Thursday
27 June 2020 Thursday
28 June 2020 Thursday

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday
Ilmoittautuminen